1936. aasta 9.detsembril moodustas Riigivanem Konstantin Päts uue erikomisjoni põhiseaduse kava väljatöötamiseks. Sinna kuulusid muu hulgas Johannes Klesment, Karl Terras, Anton Palvade, Ado Anderkopp, Hugo Kukke ja Eduard Laamann. Aitasid kaasa veel ka kindralmajor Nikolai Reek ja kolonel Oskar Plaks, kelle tööks oli arendada seda osa, mis puutus riigikaitsesse.

Kokku peeti 45 koosolekut kuni 29.jaanuarini 1937. aastal ning põhiseadus kinnitati mõlemate kodade poolt eraldi juuni ja juuli jooksul ning üldkoosolekul veel 28. juulil 1937 aastal. See on tõestuseks, et põhiseadus võeti vastu peale põhjalikke läbivaatusi ning hääletusi.

Uue põhiseaduse järgi oli Eesti Vabariik demokraatlikult valitsetav vabariik, kus kõrgeim võim on rahva käes, ja mida juhib valitav riigipea tema poolt ametisse kutsutava valitsuse ning kahekojalise rahvaesinduse tasakaalustatud koostööl.

Antud põhiseaduse alusel oli Vabariigi President ühtlasi ka peaminister ning õiguslikult toetas ka Vabariigi Valitsuse eksiili saatmist.

Vaata videost, kes olid kohal üldkogu koosolekul, kuidas nägi välja praegune Riigikogu hoone toona ning kuidas põhiseadusele alla kirjutati Kadrioru lossis!