Imetajaliike on maailmas muidugi märksa rohkem kui 90. Ent mõnede loomade tabeliga mittehindamine on mõistetav - on selge, et jää- või pruunkarust ei saaks head, ohutut kodulooma, vahendab Popular Science. Ja päris tavalisi koduloomi nagu lambaid või kodukasse poleks mõtet metsloomadega võrrelda. Seepärast pole ka neid tabelis.

Uurijad võtsid aluseks mitu aspekti: mitte ainult selle, kui suutlikud on loomad inimesele viga tegema, vaid ka loomade bioloogilised omadused ja selle, kui hästi loomad vangistust taluvad. Ka selle, kas loomad võivad vangistuses elades endale liiga teha.

Uurijad panid kokku ekspertkirjeldused liikide käitumisest ja olemusest, võtsid aluseks mitmeid teatmeteoseid ja saidki 90 eksootilist imetajat nimekirja paika. Nüüd loodetakse, et järgmisena saab samamoodi tabelina ette võtta linnud ja roomajad.

Aga siin siis esimesed 25 kohta tabelis. Esimest seitset neist võib hinnata kergelt kodustatuteks, kohti 8-17 aga pooleldi kodustatuteks. Ülejäänud kaheksa on täitsa metsikud loomad.

Ah jaa, olgu enne tabelit öeldud seegi, et see uudise pildil olev loom jäi kõige viimaseks ehk teda kodustada pole mõtet. See on Lõuna-Ameerikas elav kärplane taira, kes skooris kõige madalamalt. Ent esimene ots on siin:

1. Tuhkur
2. Alpaka
3. Punarebane
4. Laama
5. Kaksküürkaamel
6. Aafrika pügmeesiil
7. Dromedar
8. Deegu
9. Pikasabaline tšintšilja
10. Liugurkuskus
11. Kapibaara
12. Põhjapõder
13. Tähnikhirv
14. Paksusabaline liivahiir
15. Ameerika piison
16. Uruhiir
17. Siberi hamster
18. Pärsia liivahiir
19. Skunk
20. Kõrbehamster
21. Mustasabaline preeriakoer
22. Pesukaru
23. Hiina hamster
24. PUnakael-vallabi