Alates 9. juulist muutus see kord suuremas osas praegusest keelualast lihtsamaks. Nimelt on Lennuamet loomas Tallinna linna ja lähiümbrusse piirkonda nimega “Tsoon 9”, kus lennuluba igakordselt taotlema ei pea, kirjutab Photopointi ajaveeb.

Päris vaba selles tsoonis lendamine aga ka ei ole. Tsoon 9 piires ilma igakordse lennuloata lendamisel on kohustuslik taotleda Lennuametist ühekordne lennuluba ning käia ära Lennuameti korraldatud infotunnil.

Lisaks kehtivad Tsoon 9 piires olulised lennupiirangud, millega lennutaja kindlasti arvestama peab.

Näiteks ei tohi seal lennata kõrgemal kui 60 m ja endast kaugemal kui 250 m ning droonijuhil peab drooniga säilima silmside. Olulise info leiad siitsamast alt.

Tsoonis 9 mehitamata õhusõiduki käitamise piirangud ja tingimused

Käitajal peab olema kehtiv Lennuameti ühekordne luba, millega on antud õigus kasutada Tsooni 9 (kõik hetkel kehtivad ühekordsed load tuleb muuta).

Kui loale ei ole kantud õigust Tsooni 9 kasutamise kohta, kehtivad senised reeglid ja iga lend tuleb kooskõlastada.

Käitaja peab enne mehitamata õhusõiduki käitamist Tsoonis 9 tutvuma Tallinna lähiala puudutava infoga (lennundusteabe kogumik (AIP), AIP Lisad ning NOTAM-id). Info on leitav veebilehel https://aim.eans.ee

Maksimaalne kõrgus mehitamata õhusõiduki käitamiseks on 60 m (197 ft) maapinnast.

Mehitamata õhusõidukit tohib käitada maksimaalselt 250 m (0.14 NM) raadiuses käitajast ning see peab terve lennu vältel olema käitajale nähtav (otsenähtavus).

Mehitamata õhusõiduk peab teed andma kõigile mehitatud õhusõidukitele.

Mehitamata õhusõiduki käitamisel peab olema tagatud mõistlik omahajutus teiste õhusõidukitega.

Käitaja kohustub koheselt teavitama Lennuliiklusteeninduse AS-i vahetuse vanemat telefonil 625 8254, kui mehitamata õhusõidukiga on kadunud side või see lendab kontrollimatult.

Käitajale antud Lennuameti ühekordne luba ei anna õigust käitada mehitamata õhusõidukit kinniste territooriumide, avalike ürituste ja rahvakogunemiste kohal, kui see pole territooriumi valdaja või ürituse korraldajaga eelnevalt kooskõlastatud.

Lennuohutust mõjutavast juhtumist teavitamine – Lennuametile tuleb anda teada kõikidest juhtumitest, mis mõjutavad või oleksid võinud mõjutada lennuohutust.

Juhtumitest saab teavitada Lennuameti kodulehel www.ecaa.ee või Euroopa teavitamisportaalis www.aviationreporting.eu. Teavituse edastamine on anonüümne ja konfidentsiaalne. Lennuamet kasutab saadud teavet ainult lennuohutuse tagamise eesmärgil.

Ühekordsele loale ala kasutamise õiguse saamiseks tuleb esitada Lennuameti vormil taotlus (leitav peagi Lennuameti kodulehel) ning käia infotunnil, mille vajalikkus tuleneb koostatud riskianalüüsist.