20. sajandi esimeses pooles oli Euroopa hädas salapiirituse kiire levikuga ning kuna paljudes riikides oli kehtestatud kuiv seadus, oli turgu küllaga. Meeletus koguses veeti piiritust Soome, mis oli 19.sajandi esimesel poolel Euroopa suurim alkoholitarbija. Kindlalt ei tea keegi, kui palju alkoholi sinna kokku viidi, kuid kogused olid olnud meeletud.

EV100 nädalat
Piiritusevedajate töö polnud meelakkumine - vastaseid oli palju, kuid eduka töö puhul olid tasud suured. Motivatsioon seadust rikkuda oli suur, kuna ka majandus polnud peale 1929.aasta kriisi heas seisus. Töös tuli ette ka tulevahetusi piirivalvega ning aastatel 1923-1932 hukkus tulevahetuses kokku lausa kolm piirivalvurit.
EV100 nädalat
Piiritusevedu oli teatud avalik saladus - nii valitsus kui ka rahvas teadis, kuid keegi otseselt midagi ette ei võtnud. 1931.aasta Päewaleht kritiseeris tugevalt valitsuse tööd ning võttis neid vastutusele tegemata töö eest. Ka Soome valitsus oli kutsunud üles Eestit enda salakaubavedajate suhtes midagi ette võtma.
Ekraanitõmmis, Päewleht nr.270

1931.aasta lõpus lõpetati Soomes kuiv seadus ning suurem salapiiritusvedu sai sellega tugeva hoobi. Peale 1930-ndaid aastaid salapiiritusevedu sellises mahus kadus.