Küsimusi on 20, igaühe juures neli vastusevarianti. On mehi, naisi, noori-vanu, on erinevate elualade esindajaid.
Mõnel puhul on lisaks kätele mõttekas vaadata ka näiteks seda, mis toimub taustal, kätel, kätega ja käte ümber. Enamasti on ikka suurem või väiksem osa muudki keha pildile lipsanud. Ent käed on fookuses.

Head mõistatamist!