Arendajate lubaduse kohaselt peaks tehnoloogia juba viie aasta pärast olema võimeline inimesi ja kaupu helikiirusel ühest kohast teise liigutama.