Eesti sai kulla 2. veebruaril 1920 Tartus alla kirjutatud Eesti ja Venemaa vahelise rahulepingu XII artikli 1. punkti alusel, mille sisu on järgmine: "Venemaa annab Eestile viisteistkümmend miljonit rubla kullas, sellest kaheksa miljonit ühe kuu jooksul, aga teised seitse miljonit kahe kuu jooksul rahulepingu ratifitseerimise päevast arvates".

Vene kulla lugemine Eesti Pangas 1920. a. Tallinnas:


Ajaloolane Jaak Valge on kirjutanud bolševike kulla teekonnast läbi Baltikumi pikemalt, loe selle kohta SIIT!

Tartu rahu sõlmimine Tartus:

Eesti delegatsiooni liikmed Tartu rahu sõlmimisel. Vasakult - J.Poska, kindral J.Soots, kolonel V.Mutt.

Jaan Poska:

Vene delegaadid ja eksperdid. Keskel seisva Eesti ohvitseri ees Vene delegatsiooni juht A.Joffe:

Delegaadid ja eksperdid nõupidamisel. Ees keskel Eesti delegatsiooni juht J.Poska, paremal kindral J.Soots, kol. V.Mutt ja A.Piip. Vasakul laua otsas A.Oinas, M.Püüman ja J.Seljamaa, nende taga istub A.Birk: