On küll vee elektrolüüs ja metaani konverteerimine, kuid need kõik nõuavad omajagu energiat ning päris muidu veel vesinikku kätte saada ei osata. Vajadus selle järgi aga kasvab. Ka autonduses, kus fossiilsete kütuste põletamisele alternatiive otsides, leiti ühe variandina selle kasutamine kütuseelemendis, milles gaas keemilise protsessi tulemusena elektrienergiaks muudetakse.

Kütuselemendiga autod pole enam teab mis uudis, kuid esimest korda ilmub see nüüd seeriatootmisse. Olgu, Toyota jaoks pole Mirai 700 eksemplari läinud aastal, 2000 sel ja 3000 ülejärgmisel just eriti mainimisväärt kogused, kuid jõuallika tüübile küll. Eestisse sellised ilmselt üldse ei jõua, sest siin pole veel tankimiseks vajalikku taristut. Ka proovisõitu sai tehtud Hamburgis, kus linnatranspordis vesinikku juba kasutatakse ning vastavad tanklad ka sõiduautode tarbeks olemas.

Kütuseelemendiga auto kuulub sisuliselt hübriidmootoriga autode hulka ning Toyota selle valdkonna pikaajalised kogemused kulusid ka Mirai konstrueerimisel marjaks ära.

Mirai välimust kirjeldab kõige paremini sõna edev. Kuid tegu ongi väga erilise sõidukiga, mis peakski tänaval kõndijate tähelepanu tõmbama. Lisaks tuli maksimaalse ökonoomsuse tagamiseks kasutusele võtta kõik võimalikud nõksud, mis masina välimusele samuti oma ilme jätsid. Aerodünaamiline takistustegur ulatub siiski 0,29ni.

Sisemus sai üsnagi Priuse moodi, kus armatuurlaua keskele toodud näidikupaneeli peamiseks ülesandeks on sõitjate informeerimine kõigest sellest, millega auto hetkel tegeleb. Üks eriskummaline nupp siin siiski on. Seda vajutades meenub otsekohe filmiklassikast tuntud „John, lase vesi välja“. Kuna kütuseelemendi „tootmisjäägiks“ on veeaur, mis spetsiaalsesse paaki veeks kondenseerub, siis juht saab nupule „H2O“ vajutades valida kuhu see vesi välja lastakse. Ei peaks see ju kodus garaažis juhtuma vaid ikka kuskil ohutus kohas teel või tee ääres.
Loe edasi siit