Kui 1914 algab Esimene maailmasõda on eestlased keisri alamad edasi. Kevadel 1917 annab Venemaa Eestile autonoomia. Veebruar 1918 kuulutatakse end iseseisvaks riigiks, sest Venemaal eelmisel sügisel alanud enamlik terror. Saksamaa väed okupeerivad Eesti ega tunnista seda, sügisel ründab punaarmee Eestit ja algab Vabadussõda, mis lõppeb 1920. Selline oleks lühike ülevaade Eesti algusaastesse. Vaata lähemalt, millised olid olulised hetked aastal 1918!

21.–22. jaanuaril toimusid Asutava Kogu valimised, mis hiljem tühistati.

19. veebruaril loodi Päästekomitee (K. Päts, J. Vilms, K. Konik) ja anti sellele kogu Eesti riiklik võim.

23. veebruaril loeti Pärnus Endla teatri rõdult esimest korda ette iseseisvusmanifest.

24.–25. veebruaril loeti iseseisvusmanifest ette Viljandis ja Tallinnas. Kuulutati välja Eesti Vabariik. Päästekomitee nimetas ametisse Pätsi juhitud ajutise valitsuse. Samal ajal vallutasid Saksa väed järjest Eesti linnu.

Selline oli veebruaris tegutsema hakanud Konstantin Pätsi juhitud esimene ajutine valitsus:

3.–4. märtsil sõlmiti Bresti rahu, algas Saksa okupatsioon.

Siin pildil on näha, kuidas Simunast läbisõidul võetakse vastu inimest, kellele kuulus 1918. aastal Saksa okupatsiooni ajal Eestis kõrgeim võim. Selleks meheks oli Saksa Põhjakorpuse juhataja, Eestimaa sõjakuberner kindral Adolf von Seckendorff.

2. aprillil kuulutas Baltimaade Ühendatud Maanõukogu Riias välja Balti hertsogiriigi.

3.–29. mail tunnustasid Inglismaa, Prantsusmaa ja Itaalia Eesti Maanõukogu valitsust de facto iseseisva valitsusena Eestis.

11. novembril alistus Saksamaa Esimeses maailmasõjas.

Samal päeval astus kokku Eesti ajutine valitsus.

28. novembril alustas Nõukogude armee Narvast pealetungi, algas Vabadussõda.

29. novembril toimus üldmobilisatsioon, detsembris sai vägede ülemjuhatajaks Johan Laidoner.

Siin pildil on Eesti vabadussõjaaegsed ratsaluurajad.
Eesti iseseisvusmanifesti tekst, mis loeti ette veebruaris:

Projekt "EV100 nädalat" juhatab sisse Delfi ja Eesti Päevalehe Eesti Vabariigi sajanda sünnipäeva kajastuse ning igal nädalal ilmuvad lood ühe Eesti vabariigi sünniaasta kohta.