Mõni välisminister on hiljem ka parajate skandaalide keskele sattunud. Varasemalt välisministri kohalt on olnud aga loomulik astuda ka riigivanema, eksiilpresidendi või ka Eesti Vabariigi presidendi ametisse. Isegi üks Päevalehe peatoimetaja on leidnud tee välisministri ametisse.

Eesti Vabariigi välisministrid:

Jaan Poska – alustas 1918 Eesti riigivõimu rajamist
Eesti Demokraatline Blokk / Eesti Rahvaerakond
Sündinud 1866 Tartumaal
Haridus: Tartu Ülikool, jurist
1913-17 Tallinna linnapea, 1917 Eestimaa kubermangu komissar, 1918 ja 1918-19 välisminister, 1918 peaministri asetäitja ja kohtuminister, 1918-1919 juhtis Eesti välisdelegatsiooni ja 1919-1920 Tartu rahuläbirääkimiste delegatsiooni
Suri 1920 Tallinnas

Otto August Strandman
Eesti Tööerakond
Sündinud 1875 Virumaal
Haridus: Peterburi ülikool, jurist
1917-1918 Maanõukogu esimees, 1918 välisminister, 1918-1919 põllutööminister, 1919 pea- ja sõjaminister, 1920-21 välis- ja kohtuminister, 1921 Riigikogu esimees, 1924 välisminister, 1924 rahaminister, 1927-29 EV saadik Poolas, Tšehhoslovakkias ja Rumeenias, 1929-1931 riigivanem, 1933–1939 EV saadik Prantsusmaal, Belgias ja Vatikanis
Tegi enesetapu nõukogude vangilaagritest pääsemiseks 1941

Ants Piip
Eesti Tööerakond / Rahvuslik Keskerakond / parteitu
Sündinud 1884 Viljandimaal
Haridus: Peterburi ülikool, jurist
1918 Välisdelegatsiooni liige, 1918-20 EV saadik Londonis, 1919 välisministri kt, 1920-1921 peaminister (riigivanem) ja sõjaminister, 1921-1922 välisminister, 1923 ajalehe Vaba Maa peatoimetaja, 1923-1925 EV saadik USA-s, 1925-1926 välisminister, 1924-1940 Tartu ülikooli professor, 1933 välisminister, 1939-1940 välisminister
Hukkus nõukogude vangilaagris 1942

Ado Birk
Eesti Rahvaerakond
Sündinud 1883 Viljandimaal
Haridus: Peterburi ülikool, jurist
1919 Pihkvas rahuläbirääkimiste delegatsiooni juht, 1919-1920 ja 1920 välisminister, 1920.a juulis ka mõnekümneks minutiks (vormiliselt lausa kaheks päevaks) peaminister, 1922-1926 EV saadik NSV Liidus, 1925-1927 pantvangina NSV Liidus vangis, seejärel spionaažikahtlusega Eestis kohtu all, mõisteti õigeks
Hukkus nõukogude vangilaagris 1942

Kaarel Robert Pusta
Parteitu
Sündinud 1883 Narvas
Haridus: Pariisi kõrgem sotsiaalteaduste kool, Berni ülikool
1918-1919 Välisdelegatsiooni liige Skandinaavias, Londonis, Pariisis, Roomas, 1920 välisminister, 1921-1923 EV saadik Prantsusmaal, Belgias ja Itaalias, 1924-1925 välisminister, 1925- EV saadik Prantsusmaal, Belgias, 1928- ka Hispaanias, 1932-1934 EV saadik Poolas, Rumeenias ja Tšehhoslovakkias, 1935 EV saadik Rootsis, Norras ja Taanis, 1935-36 kohtu all kahtlustatuna sidemetes vapsidega, mõisteti õigeks, 1953-1964 eksiilis EV diplomaatiline esindaja Hispaanias, Prantsusmaal ja Belgias.
Suri 1964 Hispaanias

Aleksander Hellat
ESDTP / Parteitu
Sündinud 1881 Tartus
Haridus: Peterburi ülikool, jurist
1918 Tallinna linnapea, 1919 EV prokurör, 1919-1920 siseminister, 1920-1922 EV saadik Lätis, 1922-1923 EV saadik Poolas, Ungaris ja Rumeenias, 1922-1923 välisminister, 1923-1927 EV saadik Soomes ja Ungaris, 1927 välisminister, 1927-1931 EV saadik Soomes, hiljem riigikohtunik
Hukkus 1943 nõukogude vangilaagris

Friedrich Karl Akel
Kristlik Rahvaerakond / parteitu
Sündinud 1871 Pärnumaal
Haridus: Tartu ülikool, silmaarst
1922-1923 EV saadik Soomes, 1923-1924 välisminister, 1924 riigivanem, 1924-1931 Eesti olümpiakomitee president, 1926-1927 välisminister, 1928-1932 Rahvusvahelise olümpiakomitee liige, 1928-1933 EV saadik Rootsis, Norras ja Taanis, 1933-1936 EV saadik Saksamaal ja Hollandis, 1936-1938 välisminister
Mõrvati 1941 Tallinnas nõukogude võimu poolt

Hans Rebane
Põllumeeste Kogud
Sündinud 1883 Pärnumaal Ärma talus
Haridus: Tartu ülikool, arst
1922-1927 Päevalehe peatoimetaja, 1927-1928 välisminister, 1931-1937 EV saadik Soomes, 1937-1940 EV saadik Lätis, 1941 pääses põgenema nõukogude vangistusest, 1944 põgenes Rootsi, 1945-1949 eksiilvalisuse minister pea- ja välisministri ülesannetes, 1949-1951 Eesti Rahvusfondi esimees Rootsis.
Suri 1961 Rootsis

Jaan Lattik
Kristlik Rahvaerakond
Sündinud 1878 Võrumaal
Haridus: Tartu ülikool, usuteadlane
1910-1939 Viljandi Pauluse koguduse õpetaja, 1925-1927 haridusminister, 1928-1931 välisminister, 1935-1939 Viljandimaa praost, 1939-1940 EV saadik Leedus, 1944 põgenes Rootsi
Suri 1967 Rootsis

Jaan Tõnisson
Eesti Rahvaerakond / Rahvuslik Keskerakond
Sündinud 1868 Viljandimaal
Haridus: Tartu ülikool, jurist
1896-1935 ajalehe Postimees väljaandja, 1906 Vene riigiduuma saadik, 1908 vangistatud, 1917 saadeti enamlaste poolt Eestist välja, 1917-1918 välisdelegatsiooni juht Skandinaavias, 1918 portfellita minister, 1919-1920 ja 1920 peaminister, 1923-1925 riigikogu esimees, 1927-1928 riigivanem, 1931-1932 välisminister, 1932-1933 riigikogu esimees, 1933 riigivanem, 1935-1939 Tartu ülikooli professor
Arvatavalt mõrvati 1941 Tallinnas nõukogude võimu poolt

Mihkel Pung
Majandusrühm
Sündinud 1876 Viljandimaal
Haridus Tartu ülikool, Peterburi ülikool, jurist
Konstantin Pätsi õemees, 1919 korraldas Helsingis Eesti markade trükkimist, 1920 Eesti Panga president, 1920-1924 erapanga Pung & Co ja Kinnisvara Omanike Panga omanik, 1931 majandusminister, 1932 välisminister, 1936 rahvuskogu II koja ja 1938-1940 riiginõukogu esimees
Hukkus 1941 nõukogude vangilaagris

August Rei
Eesti Sotsialistlik Tööliste Partei
Sündinud 1886 Viljandimaal
Haridus: Peterburi ülikool, jurist
1917 ja 1919 ajalehe Sotsiaaldemokraat peatoimetaja, 1918 töö- ja hoolekandeminister ja peaministri asetäitja, 1919-20 Asutava kogu esimees, 1923-1925 Eesti-Läti piiridelegatsiooni juht, 1925-1926 riigikogu esimees, 1927-28 ajalehe Rahva Sõna peatoimetaja, 1928-1929 riigivanem, 1932-1933 välisminister, 1934 riigivanema kandidaat, 1938-1940 EV saadik NSV Liidus, 1941-1944 Eesti abistamisorganisatsiooni esimees Rootsis, 1944 Otto Tiefi valitsuse välisminister, 1945-1963 eksiilvalitsuse peaminister presidendi ülesannetes, 1946-1949 Eesti Rahvusfondi ja 1947-1963 Eesti Rahvusnõukogu esimees Rootsis.
Suri 1963 Rootsis

Julius Friedrich Seljamaa
Eesti Tööerakond / parteitu
Sündinud 1883 Pärnumaal
Haridus: Petrogradi ülikool, jurist
1918 välisdelegatsiooni liige Venemaal, 1918-1921 ajalehe Vaba Maa peatoimetaja, 1922-1928 EV saadik Lätis, 1925-1926 ka Leedus, 1928-1933 EV saadik NSV Liidus, 1933-1936 välisminister
Suri 1936 Tallinnas

Karl Selter
Parteitu
Sündinud 1898 Järvamaal
Haridus: Tartu ülikool, jurist
1927-1932 Riigi Teataja vastutav toimetaja, 1933-1938 majandusminister, 1938-1939 välisminister, 1939-1940 alaline esindaja Rahvasteliidu juures, EV saadik Vatikanis ja Šveitsis, jäi Šveitsi, 1945-1953 ajalehe Eesti Post peatoimetaja, 1952-1958 eksiilis EV mitteametlik esindaja Saksamaal
Suri 1958 Šveitsis

Eksiilis:

Aleksander Warma
Eesti Liberaaldemokraatlik Koondis
Sündinud 1890 Harjumaal
Haridus: Tartu ülikool, jurist
1920-1924 sõjalaeva Mardus komandör, 1933-1938 peakonsul Leningradis, 1938-1939 EV saadik Leedus, 1939-1940 EV saadik Soomes, 1944 kolis Rootsi, 1953-1963 eksiilvalitsuse välisminister, 1963-1970 peaminister presidendi ülesannetes, 1963-70 Eesti Rahvusnõukogu esimees Rootsis
Suri 1970 Rootsis

August Koern
Parteitu
Sündinud 1900 Viljandimaal
Haridus: Tartu ülikool, jurist
1939. aastast tööl EV saatkonnas Taanis, hoidis ka hiljem seal konsulaati töös, 1964-1982 eksiilvalitsuse välisminister (Taanis)
Suri 1989 Taanis

Elmar Lipping
parteitu
Sündinud 1906 Riias
Haridus: Tartu ülikool, jurist
Eksiilvalitsuse välisminister 1982-1990 (USA-s)
Suri 1994 USA-s

Olev Olesk
parteitu
Sündinud 1921 Võrumaal
Haridus: Tartu ülikool, jurist
1990-1992 eksiilvalitsuse välisminister (USA-s)

Eesti NSV

Nigol Andresen
Parteitu / NLKP
Sündinud 1899 Virumaal
Haridus: Rakvere õpetajate seminar
1940 okupatsioonivõimude määratuna välisminister, 1940-1944 hariduse rahvakomissar ja 1940-46 RKN esimehe asetäitja, 1950-1955 vangistatuna Siberis
Suri 1985 Tartus

Hans Kruus
NLKP
Sündinud 1891 Tartus
Haridus: Tartu ülikool, ajaloolane
Tartu ülikooli professor, 1940 okupatsioonivõimude määratuna peaministri asetäitja, 1940-1941 ja 1944 Tartu ülikooli rektor, 1944-1950 ENSV välisasjade rahvakomissar / välisminister, 1946-1950 Teaduste Akadeemia president
Suri 1976 Tallinnas

Aleksei Müürisepp
NLKP
Sündinud 1902 Saaremaal
Haridus: Tomski Raudteetranspordiinseneride Instituut, ÜK(b)P KK Kõrgem Parteikool
1949-1951 ENSV MN esimehe asetäitja, 1951-1961 Ministrite nõukogu esimees ja välisminister, 1961-1970 ülemnõukogu presiidiumi esimees
Suri 1970 Tartus

Arnold Green
NLKP
Sündinud 1920 Riias
Haridus: ÜK(b)P KK Kõrgem Parteikool, ajakirjandus
1950-1953 ajalehe Rahva Hääl vastutav toimetaja, 1953-1958 ja 1960-84 ENSV MN esimehe asetäitja, 1958-60 haridusminister, 1962-1990 välisminister, 1989-1997 Eesti olümpiakomitee president
Suri 2011 Tallinnas

Taastatud Eesti Vabariik:

Lennart Meri
Parteitu
Sündinud 1929 Tallinnas
Haridus: Tartu ülikool, ajaloolane
1990-1992 välisminister, 1992 EV suursaadik Soomes, 1992-2001 EV president
Suri 2006 Tallinnas

Jaan Manitski
Parteitu
Sündinud 1942 Harjumaal
Haridus: Göteborgi ülikool, majandus
1992 välisminister
Jaan Manitski, Anneli Urge-Manitski, EV 93. aastapäeva presidendi vastuvõtt

Trivimi Velliste
Isamaa
Sündinud 1947 Tartus
Haridus: Tartu ülikool, inglise keel ja psühholoogia
1987-1991 Eesti Muinsuskaitse Seltsi esimees, 1990-1992 Eesti Komitee välisdelegatsiooni juht, 1992-1994 välisminister, 1994-1998 suursaadik ÜRO-s

Jüri Luik
Isamaa
Sündinud 1966 Tallinnas
Haridus: Tartu ülikool, ajakirjandus
1992 minister ja Eesti-Vene läbirääkimiste delegatsiooni juht, 1993-1994 ja 1999-2002 kaitseminister, 1994-1995 välisminister. 1996-1999 suursaadik Brüsselis, 2002 NATO-ga ühinemise valitsusdelegatsiooni juht, 2003-07 suursaadik USA-s, 2007-12 esindaja NATO juures, 2013-15 suursaadik Venemaal

Riivo Sinijärv
Koonderakond
Sündinud 1947 Tallinnas
Haridus: Tartu ülikool, keemik
1993-1995 suursaadik Suurbritannias, 1995 välisminister, 1996 portfellita minister, 1996-1997 siseminister

Siim Kallas
Reformierakond
Sündinud 1948 Tallinnas
Haridus: Tartu ülikool, rahandus
1989-1991 Ametiühingute Keskliidu esimees, 1991-1995 Eesti Panga president, 1995-1996 välisminister, 1999-2002 rahandusminster, 2002-2003 peaminister, 2004-2014 Euroopa Komisjoni volinik ja asepresident

Toomas Hendrik Ilves
Rahvaerakond / SDE / parteitu
Sündinud 1953 Rootsis
Haridus: Columbia ülikool, Pennsylvania ülikool, psühholoog
1988-1993 Raadio Vaba Euroopa Eesti toimetuse direktor, 1993-1996 EV suursaadik USA-s, Kanadas ja Mehhikos, 1996-1998 ja 1999-2002 välisminister, 2006- EV president

Raul Mälk
Parteitu
Sündinud 1952 Pärnus
Haridus: Tartu ülikool, majandusmatemaatik, Leningradi kõrgem parteikool
1996-2001 EV suursaadik Suurbritannias, 1998-1999 välisminister, 2007-2011 EV suursaadik EL juures

Kristiina Ojuland
Reformierakond / RÜE
Sündinud 1966 Virumaal
Haridus: Tartu ülikool, jurist, politoloog
1993-1994 Eesti esindaja Euroopa Nõukogus, 2002-2005 välisminister, 2007-2009 riigikogu aseesimees, 2009-2014 europarlamendi saadik
KRISTIINA OJULAND

Rein Lang
Reformierakond
Sündinud 1957 Tartus
Haridus: Tartu ülikool, jurist
2004-2005 Riigikogu aseesimees, 2005 välisminister, 2005-2011 justiitsminister, 2011-13 kultuuriminister

Urmas Paet
Reformierakond
Sündinud 1974 Tallinnas
Haridus: Tartu ülikool, politoloogia
2003-2005 kultuuriminister, 2005-2014 välisminister, 2014- europarlamendi saadik

Keit Pentus-Rosimannus
Reformierakond
Sündinud 1976 Tallinnas
Haridus: Tallinna Ülikool, haldusjuhtimine ja Euroopa Liidu suhted
2009-2011 riigikogu aseesimees, 2011-2014 keskkonnaminister, 2014-2015 välisminister

2015– Marina Kaljurand
parteitu
Sündinud 1962 Tallinnas
Haridus: Tartu ülikool, jurist, Tuftsi ülikool, diplomaat
2004-2006 EV suursaadik Iisraelis, 2005-2008 Venemaal, 2007-2011 Kasahstanis, 2011-2013 Kanadas, 2011-2014 USA-s ja Mehhikos, 2015- välisminister

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid