Maa-amet algatas arendusprojekti, mille eesmärgiks on teha avalikkusele veebis ilma piiranguteta kättesaadavaks kõik ehitusgeoloogia arhiivis olevad uuringute aruanded.

„Projekti tulemusel saab juba 2017. aasta alguses ehitusgeoloogia veebirakenduse vahendusel täies mahus tutvuda ligi 34 000 uuringuaruandega, mis tähendab 750 000 lehekülje skaneerimist,“ ütles Maa-ameti peadirektor Tambet Tiits.

„Nii suures mahus dokumentide veebi ülekolimine lihtsustab oluliselt meie klientide elu, sest nad ei pea ehitusgeoloogilise info saamiseks enam Maa-ametisse kohale tulema ja siin hulgaliselt koopiaid tegema.“

Maa-ameti juures asuva ehitusgeoloogiliste uuringuaruannete arhiivi ülesanne ongi projekteerijate, planeerijate, ehitajate, teadlaste ja keskkonnakaitse spetsialistide varustamine ehitusgeoloogilise teabega.

Kuna uurimistööde aruanded annavad ehitise projekteerijale teavet projekteerimisotsuste ja -arvutuste tegemiseks, siis on selle info korduvkasutamise võimalus majanduslikult otstarbekas ning keskkonnahoidlik, vähendades näiteks projekteerimisel geoloogiliste välitööde mahtu.

Praegu saab Maa-ameti geoportaalis ehitusgeoloogia kaardirakenduses tuvastada, kas huvipakkuval maa-alal on varem tehtud ehitusgeoloogilisi uuringuid.

Ka saab aruande kohta näha olulisemat infot (uuringupiirkond, maksimaalne sügavus, pinnasevee tase, läbitud pinnased, tehtud proovid ja katsed jms).

Et tagada ka praegu lisanduvate uuringute aruannete kõigile kättesaadavus, esitavad uuringute tegijad neid alates 1. juulist 2015 Maa-ametile elektrooniliselt.

Selleks on amet loonud internetikanali, mida tänavu on kasutatud juba üle 120 korra. Ehitusgeoloogia andmete vaatamiseks ja otsimiseks on kaardirakendusse tänavu sisse logitud üle 500 korra, Maa-ametis kohapeal on sama ajaga ehitusgeoloogia andmeid väljastatud üle 170 korra.

Maa-amet sai projektile "Ehitusgeoloogia arhiivi e-teenuste loomine" toetust Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine” tegevuse „Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)” eesmärkide saavutamiseks. Toimikute skaneerimisel on koostööpartner AS Andmevara.

Lisaks ehitusgeoloogilistele andmetele hoiab Maa-amet ajakohasena ka Eestis leiduvate maavarade ja nende kasutamise andmed, geoloogilise kaardi andmebaasi ning riigi omandis olevate puursüdamike andmebaasi.

Kõigi Maa-ameti haldamisel olevate geoloogiliste andmete avalikustamiseks on loodud Maa-ameti geoportaalis kaardirakendused ja teised asjakohased veebiväljundid, sh WMS-teenus ja avaandmete allalaadimise võimalus.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid