Eesti politsei loodi 1918. aastal, taasloodi 1991. aastal ning reorganiseeriti 2010. aastal politsei, piirivalve ja kodakondsus- ning migratsiooniasutuste ühendametiks Siseministeeriumi alluvuses.

Hea lugeja, kas viibisid 25 aastat tagasi nende sündmuste juures või keskel? Mida mäletad politsei taasloomisest? Fotod, videod ja mälestused on oodatud aadressile rahvahaal@delfi.ee !