Ehkki vestluste üleskirjutused said avalikuks juba 2008. aastal, avaldati vestluste ja astronautide kuuldud helide salvestised alles nüüd.

Kuna raadioühendus Maaga oli katkenud ja mehed viibisid teisel pool Kuud täiesti üksi, on ilmne, et nad ei osanud mingisuguseid helisid oodata. „Kas sa kuuled ka seda vilisevat heli? Vuuuuuu,“ küsib Cernan salvestisel.

Telekanali Science Channel uue seriaali „NASA seletamatud toimikud“ („NASA’s Unexplained Files“) osutusel oli nähtus nii kummaline, et astronaudid arutasid omavahel, kas seda peaks üldse NASA ülemustele mainima, kuna see võinuks kahtluse alla seada nende sobivuse järgmisteks kosmoselendudeks, vahendab CNN.

Olid nood helid siis tõesti seletamatud? Mitte päriselt.

Ehkki sarja reklaamitreiler koos seda ümbritseva meediakajastusega tõstab jõuliselt esile helide „seletamatust“, on mõistatuse tegelik selgitus siiski teaduslikku, mitte ulmelist laadi.

Nagu telesaates märgib ka üks NASA tehnik, oli asi selles, et kahe kosmoseaparaadi — Kuu-mooduli ja juhtimismooduli — raadiod segasid vastastikku teineteise signaali.

Ka järgmise, Apollo 11-lennu astronaut Michael Collins — esimene inimene, kes üle Kuu tagakülje lendas, samal ajal kui tema meeskonnakaaslased Buzz Aldrin ja Neil Armstrong Kuu pinda uurisid — mäletab kummalisi helisid, kuid ei pidanud neid eriti tähelepanuväärseteks.

„Mu kõrvaklappides on kuulda kummaline heli, kõhedusttekitav undamine,“ kirjutas ta oma raamatus „Tuld kandes: ühe astronaudi rännakud“ („Carrying the Fire: An Astronaut's Journeys”).

„Kui mind poleks selle suhtes hoiatatud, oleks see mind põrgu moodi ehmatanud. /---/ Õnneks oli raadiotehnikutel (ja mitte UFO-fännidel) selgitus varnast võtta: heli põhjustas kuumooduli ja juhtmooduli meeterlaineala-raadiosaatjate vaheline interferents.“

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid