Eesmärk on edendada teadmussiiret reaal- ja humanitaarvaldkondade vahel ning suurendada Eesti tudengitele magistriõppe kättesaadavust välismaal. Skype annab tänavu stipendiumid välja 11. korda.

Stipendium toetab tänavu kaht reaaleriala-tudengit, mõlemat 8000 euroga.

Seda saavad taotleda õppurid kõikidest Eesti kõrgkoolidest, kui nad on Eesti kodanikud või alalise elamisloaga ning ka täitnud magistriõppesse astumise eeldused.

Stipendiumid on mõeldud kahe magistrandi välisõpingute toetamiseks reaalerialadel või interdistsiplinaarselt, kui üks kõrgharidusastmetest läbitakse reaalerialal.

"Stipendiaatide valikul on oluline, kuivõrd näeb noor võimalusi kogutud teadmisi hiljem ka Eestis rakendada," selgitab HITSA projektijuht Marily Hendrikson.

8000-eurone stipendium on suurimaid erasektori toetusel magistrantidele väljaantavaid stipendiume Eestis. See on ette nähtud õppemaksu tasumiseks või õpingutega seotud kulude katmiseks 2016/7. õppeaastal.

Stipendiumitaotlus tuleb esitada hiljemalt 15. juunil HITSA konkursiveebis.

Skype'i stipendiumile pandi alus 2004. a suvel toimunud seminaril Black Box Open Mind, kus koguti osalejatelt esimene panus tulevasesse stipendiumifondi. Stipendiumi annavad välja IT Akadeemia programmi raames Skype Eesti ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.

Eesti IT Akadeemia on Eesti riigi, ülikoolide ja IKT sektori ettevõtete koostööprogramm, mida juhib Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.

HITSA eesmärk on IT-hariduse toetamine ja tänapäevase tehnoloogia juurutamine kõikide tasemete haridusasutustes, nende varustamine moodsate infosüsteemidega ja kõrge kvalifikatsiooniga IKT-spetsialistide ettevalmistamise tagamine.