Tõsiasi selgus tänu briti teadlaste läbiviidud katsele. Hobustele näidati 28 portreed kahest neile tundmatust mehest. Mõnel pildil olid mehed rõõmsate, mõnel aga vihaste ja ähvardavate nägudega.

Enim reaktsioone tõid vihaste nägudega meeste pildid. Neid eelistasid hobused vaadata pigem vasaku silmaga.

On teada, et seda silma eelistavad hobused kasutada negatiivse mõjuga esemete või nähtuste vaatamisel. Ühtlasi tõusis vihase näoga inimeste pilte vaadates loomade pulss ja nad näisid olevat stressis.

Teadlased võtsid uuringu ajakirjas Biology Letters kokku, öeldes, et need käitumismustrid näitavad, et hobune eristab vihast inimnägu rõõmsast või rahulolevast.

Teadlased pole samas kindlad, kas inimeste näoilmete põhjal nende meeleolude eristamine on päritud või on see miski, mille iga hobune ise oma eluajal selgeks õpib.

Vasaku silma eelistamisse teatud olukordades on omane mitmetele liikidele. Põhjus on selles, et ähvardavaid olukordi töödeldakse ja hinnatakse paremas ajupoolkeras. Just sinna saadetakse aga vasaku silma poolt saadav info.

Allikas: Sciencedaily.com