Kogu maailma parema tuleviku nimel tegutsev nimekas sihtasutus World Economic Forum väljastas raporti, millest selgub, et sajandi keskel on maailmameres juba rohkem plastmassi kui kala.

Hetkel on ookeanis hinnanguliselt 150 miljonit tonni plasti. Selle hulk suureneb kuni 2025. aastani usutavasti 4,8% võrra aastas, seejärel vahemikus 2025-2050 veel 3% aastas.

Maailmas toodetakse aina rohkem plastesemeid. 1964. aastal ehk ümmarguselt poole sajandi eest toodeti 20 korda vähem. Järgneva kahekümne aastaga on veel oodata tootmise kahekordset kasvu.

WEF-i raportis toodud väide põhineb eeldustel, et hetkel elutseb maailmameres tuhat miljonit tonni kala ning see hulk jääb kuni 2050. aastani üldiselt samaks.

Siis ongi võimalik, et 2050. aastal on ookeanis plastesemeid juba natuke rohkem kui kalu.