Atmosfääri naasva kuupsatelliidi prototüüpi katsetatakse praegu Hollandis Euroopa Kosmoseagentuuri ESTEC’i tehnoloogiakeskuses Hollandis, täpsemalt keskuse Hertzi raadioside testkambris.

Kuupsatelliidid on nanosatelliidid, mis koosnevad 10x10 cm standardplokkidest. Pärast planeeritud tööaega hakkavad need allapoole langema ning põlevad atmosfääri taas-sisenemisel ära. Aga kolme-plokiline Qarman (QubeSat for Aerothermodynamic Research and Measurements on Ablation), projekteeritud ESA jaoks Belgias Von Karmani Instituudis, on just sel eesmärgil ehitatud. Satelliidi taas-sisenemisel atmosfääri peavad temperatuuri-, rõhu- ja valgussensorid koguma täppisandmeid ekstreemsete tingimuste kohta.

Kuumakilbiga kaitstud Qarmani tömbiotsaline nina sisaldab enamikku sensoreist. Kuupsatelliit peab üle elama naasmise atmosfääri, kuid maapinnale seade siiski ei jõua. Seetõttu on elutähtis, et CubeSat saadaks oma andmed takistamatult uurijatele, kasutades selleks Iridiumi sidesatelliitide võrku. Hertzi testkambris testitaksegi satelliidi kõige tagumist osa, et olla kindel, et midagi ei takistaks kuupsatelliidi sidet Iridumi satelliitidega.

Hertzi testkamber kujutab endast isoleeritud metallseintega ruumi, mis on kaetud raadiolaineid absorbeeriva vahtmaterjalist püramiidikujulise mustriga, et reprodutseerida tingimusi kosmoses. Testkamber nimeti nõnda eelmisel aastal füüsiku Heinrich Hertzi auks. Qarman plaanitakse saata teele rahvusvahelisest kosmosejaamast 2016. aasta jooksul.