Kasutades seda uudset meetodit, on teadlased vähi kindlaks teinud juba 96% tõenäosusega. See avastus on tehtud Rootsis Umeå ülikoolis, kirjutab Bioneer.ee.

„Vähi leidmine varajases staadiumis on oluline. Uurisime, kuidas saab kasutada vähi avastamiseks täiesti uut verepõhist biopsiameetodit, mis muudaks tulevikus raku koeproovi tarbetuks, näiteks kopsuvähi avastamiseks.

Uuringu käigus õnnestus kindlaks teha kõik vähi tüübid, mis tõestab, et vereproovil põhineval biopsial on tohutu potentsiaal tulevikus vähi varajasel diagnoosimisel,“ kirjutab Jonas Nilsson, vähiuurija ja artikli kaasautor.

Uuringus osalenud Umeå ülikool koostöös teadlastega Hollandist ja USA-st selgitas, kuidas uut RNA vereliistakute proovil põhinevat testi saaks kasutada vähi leidmisel ja liigitamisel.

Tulemused näitavad, et vereliistakud kujutaksid endast täielikku ja kergesti kättesaadavat verepõhist allikat, mida saaks kasutada vähi diagnoosimisel ning samas ka ravi määramisel.

Uuriti 283 inimeselt võetud vereproovi, kellest 228 oli mingi vähitüüp ja 55 ei näidanud ühtegi märki vähi olemasolust. Võrreldes vereproove RNA profiilidega, võisid teadlased välja selgitada vähi olemasolu patsientide seas 96% täpsusega.

39 patsiendil, kes ka uuringul osalesid ning kellel avastati varajases staadiumis vähk, suutsid teadlased selle 100% kindlaks teha ja liigitada.

Järeltestidega suutsid teadlased sama meetodit kasutades teha kindlaks kasvaja päritolu. Teadlased ületasid varasema tulemuste määra 71% võrra ning patsientidel, kellel oli diagnoositud vähk, oli tegemist kopsu-, rinna-, pankrease-, aju-, maksa - ja pärasoolevähiga.

Proove oli võimalik järjestada ka sõltuvalt molekulaarsetest erinevustest vähi vormide vahel. Järjestamine võib olla väga kasulik ravimeetodi määramisel.