Arheoloogilise leiu puhul on kõige olulisem leiukontekst ehk siis info, kus ja kuidas leid algselt maapõues asus, kui sügaval, millistes pinnasekihtides, kuidas ümbritseva keskkonna ja teiste leidude suhtes asetus jmt.

Selle info põhjal saavad arheoloogid teha edasi järeldusi eseme vanuse, funktsiooni, tähenduse, kuuluvuse kohta või vastata küsimusele, kuidas ese maapõue üldse võis sattuda.
Loe edasi ERR-ist