Näiteks USA-s on tuhastusmatuste riiklik osakaal kõigist matustest umbes 33 protsenti, kuid kõigub piirkonniti, ulatudes Nevada osariigis tervelt 68 protsendini ja küündides nt Mississippi osariigis vaid 10 protsendini.

Jaapanis ületab kremeerimiste määr aga igasuguseid piirkondlikke ja riiklikke näitajaid mujal maailmas ülekaalukalt.

2009. aastal olid 99,9 protsenti kõigist riigis läbi viidud matuseriitustest tuhastusmatused.

See pole siiski alati nii olnud. Ajalooliselt oli tuhastumastus Jaapani matusetavandis ette nähtud vaid jõukatele; suurem osa lihtrahvast sängitati lihtsalt mulda.

Rahvastiku tiheduse kasv pärast II maailmasõda, kasvanud vajadus puhtuse järele, säästlik ruumikasutus ja kremeerimisteenuste odavnemine tõid kaasa tuhastusmatuse propulaarsuse kiire kasvu.

Mõnedes Jaapani piirkondades on traditsiooniline muldasängitamine isegi seadusega keelatud, mistõttu seal kõik surnud tuhastatakse.

Kalmistud on Jaapanis siiamaani tavalised, kuid kirstu mõõtu hauaplatside asemel ühe inimese kohta on neisse enamasti rajatud väiksemad perekondlikud hauakambrid, mis mahutavad mitme perekonnaliikme tuhka.