Keerulisse olukorda sattunud Horisondi toimetus on saanud tugevat toetust nii lugejatelt kui teadusringkondadelt, mistõttu teeme kõik endast oleneva, et ajakirja väljaandmist jätkata.

Ajakiri Horisont on Eesti vanim järjepidevalt ilmuv omamaine, Eesti autorilt Eesti lugejale suunatud üldpopulaarteaduslik ajakiri. Horisondi esimene number valmis 1967. aastal ning järgmisel aastal tähistab Horisont juba oma 50. ilmumisaastat.

Horisont on olnud kogu oma olemasolu jooksul tribüüniks Eesti teadlastele, et oma töödest ja avastustest suurele auditooriumile rääkida. Horisont on oma ilmumisega seisnud vastu ebateadusi ja esoteerikat vahendavatele väljaannetele, mis on ühiskonnas leidnud üllatavalt laia kõlapinda.

Läbi aegade on ajakiri innustanud noori avaramalt mõtlema. Hoolimata pikaealisest traditsioonist on ajakiri paraku kergesti haavatav.

Loodame koos kultuuri, hariduse ja teaduse valdkonna otsustajatega leida võimaluse, kuidas jätkata kodumaise populaarteadusliku ajakirja väljaandmist.

Aastast 2001 MTÜ Loodusajakiri poolt välja antud Horisondil on viimastel aastatel olnud ligikaudu 20 000 lugejat.

HORISONT
Eesti vanim järjepidevalt ilmuv üldpopulaarteaduslik ajakiri nii humanitaariast, loodus- kui ka reaalteadusest huvitunud lugejale. Uudised teadusmaailmast, põhjalikud artiklid ja ülevaated elu ning universumi saladustest eestimaises tõlgenduses.

EESTI LOODUS
Ajakiri süvenevale ja loodustundlikule inimesele. Kirjutab asjatundlikult eeskätt kodumaa loodusest, selle uurimisest ja kaitsmisest, aga ka mujal maailmas toimuvast.

LOODUSESÕBER
Laia temaatikaga loodusajakiri kõige suuremale loodushuviliste ringile. Tutvustab põnevalt loodust, selles reisimist ja selle uurimist. Matkakaardid juhivad huvilise Eesti eri paikadesse.

EESTI METS
Soliidne almanahh kõigile, kel tõsine huvi metsa vastu. Siin leiab endale põnevat nii erametsaomanik, metsakaitsja, metsakasutaja kui ka metsas uitaja. Kõneldakse metsateadusest ja –praktikast ning inimese ja metsa suhetest meie päevil ja minevikus.

LOODUSE RAAMATUKOGU
Looduse Raamatukogu on raamatusari, mis toetub meie väljaannetes aastate jooksul pikemat käsitlust leidnud teemadele. Me loodame, hakkavad elama juba oma elu ainulaadse ülevaatliku teabeallikana ühe või teise valdkonna kohta.

LEHED JA TÄHED
Aastaraamat Eesti loodusest, keskkonnast ja teadusest. Milline on meie kodumaa loodus ja teadus praegu? Miks need on just sellised? Aastaraamat ei korda ajakirju. Sealt leiate palju uusi lugusid meie ajakirjade parimatelt autoritelt.

GORIZONTÕ ESTONII
Tegemist on esimese Eestis kirjastatava ning seni ainsa venekeelse ajakirjaga, mis annab ülevaate Eesti loodusest, ajaloost, kultuurist ning on varustatud ohtra pildimaterjali, graafikute ja kaartidega.