Uuringu kohaselt kasutati mobiilset internetti 2014. aastal ühe elaniku kohta enim Soomes, teisel kohal oli Rootsi ja kolmandal Eesti. Kõige vähem kasutatakse mobiilset andmesidet Leedus.

Soomes ulatus mobiilse interneti kasutamine kalendrikuus ühe elaniku kohta 2014. aastal 5 gigabaidini, Rootsis oli see näitaja üle 3 ja Eestis ligi 2,7 gigabaiti kuus. Leedus jäi mobiilse interneti kasutus 2014. aastal kõigest 0,5 gigabaidi juurde.

Mobiilse interneti kasutuse kasv on eriti kiire hüppe teinud enamikes Skandinaavia ja Balti riikides alates 2012. aastast. Soomes on mahud kasvanud üle kolme korra, Eestis pea kolm korda ning Rootsis poole võrra.

Elisa juhatuse liige Andrus Hiiepuu sõnul on mobiilse andmeside kiirele kasvule kaasa aidanud tarbija vajaduste muutumine.

"Kaks-kolm aastat tagasi kasutas tarbija mobiilset internetti veebis surfamiseks ja e-kirjade saatmiseks, täna on peamisteks vajadusteks pilt ja video. Need on oma olemuselt tunduvalt mahukamad ja vajavad suuremaid andmesidekiiruseid. Uue generatsiooni 4G internet seda kliendile ka pakub, tagades, et pildid avanevad hetkega ja videod laevad kiirelt".

Statistilised andmed pärinevad järgmistelt riiklikelt regulaatoritelt:

* Eesti Konkurentsiamet (Eesti),
* Finnish Communications Regulatory Authority; Viestintävirasto (Soome),
* Communications Regulatory Authority of the Republic of Lithuania; RRT (Leedu),
* Danish Business Authority (Taani),
* Post and Telecom Administration in Iceland (Island),
* Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom (Norra),
* PTS, Public Utilities Comission.

Statistika m-interneti kasutuse kohta esitasid riiklikud regulaatorid ajavahemiku 2007-2014 kohta.