Jammer ehk segaja elektrooniline seade, mis täidab raadioeetri kindlad sagedused müraga. Selle tulemusel teised seadmed jammeri tegevusraadiuses samadel sagedustel ei toimi.

Kuigi fotolt pole seadme täpset markeeringut näha, võib tegu olla selle 208 dollarit maksva jammeriga.

Antud seade segab sidet mobiilside sagedustel 925-960 MHz, 1805-1880 MHz ja 1930-1990 MHz. Samuti segab see jammer Wifi ühendust 2,4 GHz sagedusalas ja sidet ultralühilaine 400-470 MHz sagedusalas.

Klandorf: mina ei tea

Klandorf ise naeris küsimuse peale, kas tal on laual segaja. "Ei ole tähele pannud. Äkki pole minu oma? Mina ei ole ostnud. Mina ei tea," vastas Klandorf.

Ta oletas, et äkki on tegemist raadiojaamaga. Neid osteti hiljuti 10 tükki, sest neid läks vaja munitsipaalpolitseil ja kriisimeeskonnal. Klandorf oletas, et see võis raadiojaama võimendi olla.

Mis puudutab pealtkuulamist, siis leidis Klandorf, et las kuulavad, tal ükskõik.

Euroopa Liidus keelatud

Elektroonilise side seaduse § 23 kohaselt on raadiohäirete tekitamine ning kõikide seaduslikku raadiosidet segavate seadmete kasutamine keelatud.

Samuti on keelatud levi segajate müümine, vahendamine jms ning Euroopa Liitu importimine.

Euroopa Liidus ei ole lubatud levi segajaid turule lasta ega kasutusele võtta, kuna nad ei vasta raadioseadmetele kehtestatud nõuetele, ütleb tehnilise järelevalve amet oma kodulehel.