Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi merebioloogia osakonna töörühm teostab ulatuslikku merepõhja elupaikade ja loodusväärtuste inventuuri Eesti majandusvööndis, territoriaalmeres ja sisemeres. Kahe välihooaja (2014-2015) jooksul on kogutud andmeid merepõhja iseloomu ja elustiku kohta nii Läänemere keskosast, Väinameres kui ka Liivi lahe kirdeosas.

„Kuigi projekti tööd veel käivad, on juba praeguseks avastatud mitmeid huvitavaid leide eelkõige varasemalt uurimata avameres,“ rääkis TÜ Eesti mereinstituudi juhtivteadur Georg Martin.
Loe edasi ERR-ist