Esimese kuue kuuga tehti 4409 kontrollkäiku, mida on 314 võrra rohkem kui mullu samal perioodil. Samas alustati tänavu keskkonnaalaste õigusrikkumiste põhjal 861 väärteomenetlust ehk 161 menetlust vähem kui eelmisel aastal.

Kontrollimiste arvu suurenemine oli seotud peamiselt välisõhu alaste kontrollimiste sagenemisega. „Aasta alguses jõustus väävlidirektiiv, mis seadis laevakütustele uued rangemad nõuded. Tihedam kütuste väävlisisalduse kontroll oli vajalik, et tagada uute normide rakendumine,“ ütles keskkonnakaitse osakonna juhataja Silva Prihodko.

Enim inspekteerimisi viidi läbi kalapüügivaldkonnas, täpsemalt kutselise püügi ja püügipiirangutest kinnipidamise (keeluajad, -kohad) kontrollimiseks, samuti jäätmevaldkonnas.

Sarnaselt eelmiste aastatega registreeriti ka tänavu arvukamalt kalapüügi ja jäätmeseaduse nõuete rikkumisi, vastavalt 248 ja 191 rikkumist. Jahiseaduse rikkumisi tuvastati 106 ja looduskaitseseaduse rikkumisi 104 korral. Ülejäänud 212 õigusrikkumist jagunesid 11 erineva valdkonna vahel.

Esimesel poolaastal alustati ka kuus kriminaalmenetlust, neist kaks kalapüügiseaduse ja kaks metsaseaduse alusel, üks seoses jäätmenõuete ja üks jahinõuete rikkumisega.