Euroopa parlament oli algselt nõudnud, et rändlustasud kaotataks juba 2016. aastal, paraku hakkasid mõned liikmesriigid vastu ja otsus jäi venima. Eestistujamaa Läti vahendas lõpuks kompromissi, mis viib rändlustasude kaotamiseni 2017. aasta juunis.

EL-i kodanikud, kes liiguvad ühest liikmesriigist teise, hakkavad kahe aasta pärast maksma oma kõnede, sõnumite ja andmeside eest sama hinda kui kodumaal. Vahele jääb ka hinna alandamine aprillis 2016: kõneminuti eest viis (seni 23) eurosenti, tekstisõnumi eest kaks (seni seitse) eurosenti, andmeside megabaidi eest viis (seni 24) eurosenti.

Esimesed reeglid netineutraalsuse tagamiseks jäid aga üldsõnalisteks. Kogu netiliiklust tuleb alates aprillist 2016 kohelda võrdselt, samas kui teenustepakkujatel jääb siiski õigus ka pakkuda parema kvaliteediga teenuseid, võimaldades seega justkui kahetasandilist internetiühendust. The Verge leiab, et EL-i netineutraaluse reeglid on palju nõrgemad kui USA omad.