„Maanteeamet peab oluliseks klientide aega ja mugavust, mistõttu soovime e-teenindusega näidata, kui lihtsalt võib riigiga asju ajada,“ selgitas Maanteeameti peadirektori asetäitja Lauri Lugna, kirjutab WHATCAR?

Kui teenindusbüroos võivad ülaltoodud toimingud võtta aega ca poolteist tundi, siis e-teeninduses on võimalik vajalikud toimingud sooritada vaid paari minutiga.

Esmast juhiluba saab e-teeninduses taotleda vähemalt 18-aastane isik, kes on autokoolis edukalt läbinud esmaõppe algastme koolituse ning kellel puuduvad kehtivad karistused liiklusväärteo või -süüteo eest.

Näiteks võib esmase juhiloa taotlemist takistada varasem vahelejäämine juhtimisõiguseta mootorsõiduki juhtimisel, kiiruse ületamisel või joobes juhtimisel.

Lisaks peavad taotlejal olema täidetud esmase juhiloa üldtingimused ehk isikul peab olema kehtiv tervisetõend, elektrooniline foto ja allkiri ning Rahvastikuregistri järgne alaline elukoht Eestis.

Andmed autokooli lõpetamisest jõuavad Maanteeameti andmebaasi 10 minuti jooksul peale andmete sisestamist autokoolis ehk esmast juhiluba saab taotlema hakata juba samal päeval kui autokool läbiti.

Esmast juhiluba taotledes on võimalik end e-teeninduses registreerida ka B-kategooria liiklusteooria- ning sõidueksamile.

Teooriaeksami aega saab broneerida kuni 2 kuud ette, sõidueksami aja saab valida koheselt peale teooriaeksami edukat sooritamist. Maanteeamet soovitab eksamile registreeruda võimalikult varakult, kuna eksamite ootejärjekorrad suvisel ajal võivad ulatuda kuni paari nädalani.

E-teeninduses esmase juhiloa väljastamise riigilõiv on 20% soodsam kui teenindusbüroos, vastavalt 26 eurot ja 20 eurot.

Lisaks tuleb täiendavalt tasuda riigilõivu nii teooria- kui ka sõidueksami sooritamise eest vastavalt 26 eurot ning 40 eurot. Esmase juhiloa kättesaamiseks on soovitatav valida postiteenus, mille teel jõuab uus juhiluba postkasti juba kolme päeva jooksul.

2014. aastal väljastas Maanteeamet pea 15 000 esmast juhiluba. B-kategooria teooriaeksameid tehti enam kui 20 000 ning sõidueksameid pea 27 000 korral.