Nüüdisaegsetes sõdades tuleb sageli ette, et lahinguid peetakse linnades, kus müüride, seinte ja katuste isegi vaid osalised jäänused võivad elavjõule väärtuslikuks pelgupaigaks osutuda. Ehkki taolised hooned ja nende varemed võivad pakkuda varjulist kohta haavade sidumiseks või ajutiste sidesõlmede ülesseadmiseks, on nende näol reeglina tegu tsiviilotstarbeliste rajatistega, mille ehitamisel pole arvesse võetud vajadust vastupidavuse järele sõjategevuse suhtes, näiteks pommi- ja šrapnellikindlust.

USA sõjaväe insener-tehnilise korpuse USACE Mississippi osariigis Vicksburgis tegutseva tehniliste uuringute ja arendustöö keskuse ERDC mehaanikainsener Nick Boone on välja töötanud materjali, mida ta ise nimetab „ballistiliseks tapeediks“ (ingl ballistic wallpaper). See õhuke ja vastupidav komposiitmaterjal kujutab endast liimseljaga polümeerlamineeritud kevlarkiudplaati, mida on võimalik lahti rullida ning pruukida selliste seinte ja müüride katmiseks, mis muidu võiksid vaenlaste tule all laguneda.

Nick Boone esitleb pommikindlat tapeeti. Foto: US Army
Video sarnastest katsetustest kuus aastat tagasi:

Suurim oht, mille ballistiline tapeet ära hoiab, on lahingutandril paiknevate rajatiste fragmenteerumine, s.t olukord, milles müüride või katuse tükid paiskuvad õhku ja võivad hoones või selle varemete varjus viibijaid haavata. Tule all käitub polümeerkile koos kleepuva kihiga nagu liim, mis seina tükke üksteise küljes kinni hoiab, samas kui kevlarkiud moodustavad tõhusa võrgu, mis suuremad rusukamakad kinni püüab.

USACE ERDC on Louisiana osariigis Fort Polk’is juba alustatud „tapeedi“ vastupidavuskatseid, rünnates seda spetsiaalsel polügoonil väikeste plahvatustega. Katsed mastaapsemate plahvatustega kavatsetakse läbi viia Florida osariigis Eglini õhujõudude baasis. 

Kuni ametliku nimetuse omistamiseni ballistilise tapeedi hellitusnime kandev materjal võib tulevikus kujuneda osaks nii sõjaväelisi kui ka tsiviilhooneid kasutavate relvajõudude standardvarustusest.