1948. aasta 30. märtsist pärit dokument on adresseeritud Nõukogude Liidu siseministri asetäitjale kindralpolkovnik I. A. Serovile ja puudutab Saksamaa laagrite küsimust. Kirjale on alla kirjutanud Gulagi ülem, kindralmajor Dobrõnin.

Dobrõnin teeb kirjas ettepaneku likvideerida laagrid number 1 ja 2 Mühlbergis ja Buchenwaldis.

Alles jätta oli kavas laagrid Oranienburgis, Neubrandenburgis, Bautzenis ja Torgaus.

„Viia NSVL-i GULAG-i laagritesse:

a) lahtivõetavad puust barakid Buchenwaldist, arvuliselt 31, ja 38 barakki Mühlbergist;

b) mõlema laagri köökide täielik sisseseade;

v) Buchenwaldi pesumaja täielik sisseseade;

g) mõlema laagri kogu meditsiiniline vara ja sisseseade ning kogu pehme inventar, mis laagrites on;

d) kõik tootmismehhanismid, mis laagrites asuvad,“ kirjutab Dobrõnin.