Uute ideede hulka, mida NASA oma uuenduslike kontseptsioonide rahastamise programmi NIAC (ingl NASA Innovative Advanced Concepts) raames toetab, kuuluvad pehme korpusega kalmaarilaadne amfiibkulgur, mille abil oleks võimalik uurida jäise pinna all ookeane varjavaid taevakehasid nagu Jupiteri looduslik kaaslane Europa, aga ka ettepanek vee kaevandamiseks asteroididelt kontsentreeritud päikesevalguse abil ning „tuulerobotid“ (ingl WindBots), mis võiksid ringi lennata Jupiteri ja Saturni taevas, ammutades energiat gaasihiidude magnetväljadest ja võimsatest tuultest.

15 projekti valiti välja programmi NIAC esimese etapi jaoks. Igale teadustöörühmale eraldatakse 100 000 dollarit esialgsete analüüside teostamiseks. Kõik projektid võivad kandideerida 500 000 dollari suurusele teise etapi rahastusele, mis peaks katma järgmise kahe aasta arenduskulutused.

Toome ära nimekirja valituks osutunud kontseptsioonidest ja nendega seotud uurimuste juhtidest.

 • Kahe õhusõiduki põhise stratosfäärilise platvormi lennusuutlikkuse virtuaaldemonstratsioon (ingl Virtual Flight Demonstration of Stratospheric Dual-Aircraft Platform). Uurimust juhib William Engblom Embry’-Riddle’i nimelisest lennundusülikoolist.
 • „Janused seinad: elutegevust toetavates süsteemides õhu taasvärskendamise uus paradigma“ (ingl Thirsty Walls: A New Paradigm for Air Revitalization in Life Support). Uurimust juhib John Graf NASA Johnsoni-nimelisest kosmosekeskusest.
 • „Pikk laev ja juhttäht selle tüürimiseks“ (ingl A Tall Ship and a Star to Steer Her By; viide inglise luuletaja John Masefieldi (1878–1967) poeemile „Sea Fever“ (Merepalavik, 1916)). Uurimust juhib Michael Hecht Massachusettsi tehnoloogiainstituudist.
 • Ladustamiskõlbulike raketikütuste tootmine kosmoses (ingl In-Space Manufacture of Storable Propellants). Uurimust juhib John Lewis ettevõttest Deep Space Industries.
 • Juhitud energia rakendamine liikumisjõuna tähtedevahelistel uurimisretkedel (ingl DEEP IN, Directed Energy Propulsion for Interstellar Exploration). Uurimust juhib Philip Lubin California Santa Barbara ülikoolist.
 • Kuiperi vööst Neptuni orbiidile sattunud loodusliku kaaslase Tritoni uurimise projekt Triton Hopper (ingl Triton Hopper: Exploring Neptune's Captured Kuiper Belt Object). Uurimust juhib Steven Oleson kontseptuaalsete projektide koostamise ettevõttest COMPASS Conceptual Design Team.
 • Keskkonnast elektrodünaamilist energiat koguv plastse konstruktsiooniga robotkulgur (ingl Soft-Robotic Rover with Electrodynamic Power Scavenging). Uurimust juhib Mason Peck Cornelli ülikoolist.
 • Väikeste taevakehade seismoloogiline uurimine (ingl Seismic Exploration of Small Bodies). Uurimust juhib Jeffrey Plescia Johns Hopkinsi ülikoolist.
 • Kuu pinnal pidevalt päikesevalguse eest varjatud piirkondades leiduvate veevarude robotsülemi abil kaardistamise projekt CRICKET (ingl Cryogenic Reservoir Inventory by Cost-Effective Kinetically Enhanced Technology). Uurimust juhib Jeffrey Plescia Johns Hopkinsi ülikoolist.
 • Maa-lähedastesse asteroididesse kätketud vee säästliku optilise kaevandamise projekt APIS (ingl Asteroid Provided In-Situ Supplies). Uurimust juhib Joel Sercel ettevõttest ICS Associates, Inc.
 • Projekt WindBots gaasihiidude robotuurimiseks (ingl WindBots: Persistent In-Situ Science Explorers for Gas Giants). Uurimust juhatab Adriana Stoica NASA reaktiivuuringute laboratooriumist JPL.
 • Difraktiivsete nn „laineplaatide“ tehnoloogia rakendamine astronoomilisteks vaatlusteks (ingl Thin-Film Broadband Large Area Imaging System). Uurimust juhib Nelson Tabirian ettevõttest BEAM Engineering for Advanced Measurements Co.
 • Ümberkonfigureeritavate elementidega täpse ja ülisuure peegelteleskoobi loomise projekt APERTURE (ingl A Precise Extremely large Reflective Telescope Using Re-configurable Elements). Uurimust juhatab Melville Ulmer Loodeülikoolist (Northwestern University).
 • Nanostruktureeritud seireseadmetega CubeSat-tüüpi tehiskaaslane planetaarseteks uuringuteks (ingl CubeSat with Nanostructured Sensing Instrumentation for Planetary Exploration). Uurimust juhatab Joseph Wang Lõuna-California ülikoolist.
 • Krüogeense ladustamise ja mastaapsete ülijuht-süsteemide tarbeks kattematerjalide arendamise projekt (ingl Cryogenic Selective Surfaces). Uurimust juhib Robert Youngquist NASA Kennedy-nimelisest kosmosekeskusest.