Aasta varem oli samas ajakirjas (toona veel teise nimega) mitu korda trükitud esikaanel Stalini pilti. Nüüd oli kord Lenini käes: temast ilmub nii inglilokkidega lapsepõlve pilt kui ka hilisem foto. Taas sobilikus formaadis, kui punanurka pilti vaja, siis esikaanestki sai.
1941, Pilt ja sõna

1941, Pilt ja sõna

Aga nüüd võetakse ette ka režiimile oluliste eestlaste tuvustamine. Ilmub foto Karl Särest. Ta oli Eesti kommunistliku liikumise tegelane, Nõukogude sõjaväeluure kaastöötaja. 1940-1941 EK(b)P KK I sekretär.

 
1941, Pilt ja sõna
Ka on rõõmus pilt, kuidas pärast valimisi valitud ülemnõukogu saadikud asuvad teele Moskvasse. Paremal on Johannes Vares- Barbarus. Keskel kasukas ning sellega sobivas mütsis on Olga Lauristin.
1941, Pilt ja sõna
Kuid ilmub ka joonistus Viktor Kingissepast, Eesti komminustliku partei asutajast, kes 1922. aastal surma mõisteti.
1941, Pilt ja sõna

Agressiivsed punase värviga retušeerutud esiküljel ilmusid ka maipühade ajal ning üks lehekülg jagus ka Stalinile.

1941, Pilt ja sõna

1941, Pilt ja sõna

1941, Pilt ja sõna

Vaata ka teisi esikaasi ning piilu ka kaante vahele. Mida ajakirjas näidati: punanurki, rahvasaadikuid, töökangelasi. Ka ilmus reportaaž nõukogude vaimule üleminevast Tartu Ülikoolist. Vaata fotogaleriid!