text-autospace:none">Augustis 1939 sõlmisid Saksamaa ja Nõukogude Venemaa mittekallaletungilepingu, nn Molotov-Ribbentropi pakti. Selle salajases lisaprotokollis jagasid Saksamaa ja Nõukogude Liit oma mõjusfäärid, Eesti jäi Nõukogude Liidu mõjusfääri.


text-autospace:none">Vaid vähem kui kuu aega hiljem tegi Nõukogude Venemaa Eesti riigijuhtidele ettepaneku, et ebastabiilsel poliitilisel ajastul pakub Venemaa Eestile hädatarvilikku kaitset.


text-autospace:none">Hoolitsemaks, et pakutud lepingu allakirjutamine oleks kiire, oli Eesti piiriäärsetele aladel koondatud suured Venemaa väeosad. Kuidas baasid Eestisse rajati, kus need paiknesid ja kui palju sõjatehnikat ja mehi tegelikult Eestisse toodi, vaata videost!