Tehnoloogiat nimetatakse Euroopa kõnepruugis eCall süsteemiks, mis võimaldab 112 häirekeskust automaatselt liiklusõnnetuse toimumisest teavitada.

See peaks võimaldama hädaabiteenistustel kiiremini õnnetuspaika jõuda, päästes nii elusid ja hoides ära tõsisemaste vigastuste tekkimist.

Uue seadusandluse kohaselt on selline süsteem kohustuslik igas uues autos, mis müüakse alates 31. märtsist 2018. See aeg on vähem kui kolme aasta pärast ehk sisuliselt kohe käes.

Auto edastab eCall süstemiga päästjatele automaatselt hulga andmeid: auto tüüp, kasutatav kütus, õnnetuse toimumise aeg, asukoht ja sõidukis olevate isikute arv.

Parlament pani uute reeglitega autotootjatele kohustuse, et eCall süsteem ei oleks jälgitav ja seda ei seirataks pidevalt. Andmeid ei tohiks edastada ilma andmesubjekti eelneva sõnaselge nõusolekuta kolmandatele isikutele. Autotootjad peavad tagama, et miinimumteavet säilitatakse viisil, mis võimaldab seda täielikult ja püsivalt kustutada.

Et auto selliseid andmeid tühja ei saadaks ega edastaks, peavad riigid valmis ehitama ka taristu, mis autode "hädahüüdeid" vastu võtaks. See peab olema püsti 1. oktoobriks 2017.