Juba 2007. aastast saadik seisab seaduses klausel, mis reguleerib mehitamata õhusõidukite lennutamist kontrollitud õhuruumis ning kontrollimata õhuruumis ülalpool 500 jalga (150 meetrit), kirjutab Kiip.ee.

Seaduse kohaselt peab mainitud kohtades ja kõrgustel lendamisel taotlema Lennuametilt lennuluba.

Vastavalt ministri määrusele peab mehitamata õhusõidukite lennutamine olema kooskõlas Lennundusseaduse § 51 lg 5, mille kohaselt peab ühekordse lennuloa taotluse läbivaatamise eest tasuma riigilõivu. Vastavalt riigilõivuseaduse § 168 on riigilõivu suurus 32€.

Kui määruses ja seaduses näpuga järge ajada, siis võib jääda mulje, et iga lennutamise eest tuleb tasuda 32 eurone riigilõiv, praktikas see aga nii ei ole.