Vagunitüübi väljatöötamisse on kaasatud ka terasetootja SSAB (Svenskt Stål AB) ja Luleå tehnikaülikool, kokku osaleb projektis aga üheksa Euroopa organisatsiooni, et luua kõige modernsem logistikasüsteem Hispaania soolatootjale Iberpotash ja ühtlasi seada Euroopa kaubaveole uued standardid. Eesmärgiks on ümber töötada kogu logistikakett, alates vagunite teraskihi tugevdamisest, kuni tootlikkuse suurendamise ja kadude vähendamiseni lasti peale- ja mahalaadimisel.

Turn Dumper on isekallutav vagun, mis tähendab, et sel ajal kui veerem püsib rööbastel, on lasti võimalik külje pealt välja valada. Vaguni tühjaks kallutamise süsteem läheb küll maksma kaks kuni kolm
miljonit USA dollarit, aga kuna see on vaja ehitada vaid ühte lõppjaama,
siis peaks rongi enda odavam hind uut süsteemi tasakaalustama.

Piltidel on varasem külje pealt kallutava vaguni tüüp: Helix Dumper: