Peale selle tähendab internetti ühendatud auto ka seda, et auto suhtleb näiteks taristu ja teiste autodega ning hoiatab neid libeduse või muude autode eest.