Ajakirjas Motivation and Emotion ilmunud uurimuse põhjal on kõige püsivam emotsioon kurbus. See kestab kauem nii üllatusest, hirmust kui tüdimusest, vahendab Novaator.

Belgia Leuveni ülikooli psühholoogid Philippe Verduyn ja Saskia Lavrijsen palusid keskkooliõpilastel meenutada hiljuti kogetud emotsioone ja hinnata, kui pikalt neid läbi elati. Samuti pidid katsealused kirjeldama, kuidas nad emotsioonidega toime tulevad.

Ligi kolmekümnest emotsioonist kõige kauem kestis kurbus. Seevastu nii häbi, üllatus, vastikus kui ka ärritus möödusid enamasti väga ruttu.