Senised kavad näeks ette kas asteroidi püüdmist täispuhutava süsteemiga ("asteroid aetaks kotti") või siis Orioni kosmoselaevale paigaldatud robotkäega, ning seejärel toimetamist stabiilsele orbiidile Kuu ümber. Elamismoodul lisataks Orionile selleks, et meeskonnal oleks võimalik tegelda asteroidi uurimisega mitu nädalat. Mõistagi on jutt suhteliselt väikesest asteroidist.

Tegemist oleks ka olulise eelastmega katsetustel enne mehitatud Marsi-lende.

Praegused ARM-plaanid näeks ette kaheliikmelise meeskonna lendu kosmosealuses Orion ühe, seni veel lõplikult välja valimata, asteroidini, selle vedamist Kuu juurde, viiepäevaseid eksperimente selle asteroidi pinnal, sh ka kosmosekõnde. Koos edasi-tagasi lendudega kestaks missioon kokku 26 päeva. Elamismooduli lisamine võimaldaks missiooni aga pikendada isegi 60 päevani.

Ja elamismooduli eeskujuks peetakse praegu Orbital Sciences Corp. Cygnus-kosmosealust, mida on juba katsetatud ka varustuse toimetamiseks rahvusvahelisse kosmosejaama. Moodul võimaldaks ka õhuluku kaudu kosmosekõnde ilma, et Orioni sees rõhku kaotataks.

Orion:
Cygnus:

ARM katsetusi saaks alustada juba 2019, lend asteroidini võiks aset leida senise kava järgi aastal 2025.