Poola kaitseväe eriüksus Grom loodi terrorismivastase üksusena Ameerika ühendriikide ja Suurbritannia kõige tuntumate eriüksuste märkimisväärse abiga ja sellest sai kiiresti nende vääriline üksus. Üksuse looja ja esimene ülem, kindral Sławomir Petelicki ütles: „Võtsime eriüksustelt Delta, Seal, SAS ja SBS õppust ning ühendasime selle Poola vapruse, uhkuse ja ohvrivalmidusega. Meie moto on „jumal, au ja emamaa”.”

Ettepaneku luua terrorismivastane eriüksus, mis oleks suuteline tegutsema nii riigisiseselt kui ka välisriikides, tegi kindral Edwin Rozłubirski (6. Pommeri õhudessantdiviisi „Punased baretid” nimekas ülem) juba 1982. aastal, pärast seda, kui terroristid piirasid ümber Poola saatkonna Bernis. Poola sõjaväes oli tollel ajal juba paar eriüksust, aga need olid saanud väljaõppe suunatud rünnakute korraldamiseks ja eriluure ülesannete täitmiseks. Politsei taktikalisi üksusi treeniti võitlema kriminaalse, mitte poliitilise terrorismi vastu. Ükski neist üksustest ei olnud võimeline korraldama suuri ja keerulisi terrorismivastaseid operatsioone. Samuti oli nende varustus lääne üksustega võrreldes aegunud.

Võimalused avanevad

Sellise üksuse loomisega tuli oodata 1990. aastateni. Vajadus üksuse loomise järele oli eriti selgesti tunda operatsiooni Most (Sild) ajal. Selle käigus suunati tuhandeid Venemaa juute läbi Poola Iisraeli. Islamiterroristide kättemaksuhirmus ei lubanud mõni riik juute oma territooriumi kaudu minema toimetada. Poola aga võttis endale riski saada juutide vastu suunatud rünnakute sihtmärgiks.

Terroristid ei oodanud esimese hoiatusega kaua: kaks Poola diplomaati sattus Beirutis tule alla, üks neist tapeti. Poola diplomaatide ohutuks evakueerimiseks saadeti Liibanoni luureohvitser kolonel Petelicki. Pärast Poolasse naasmist tegi ta siseministrile ettepaneku luua SAS-i, Delta Force’i ja GSG9-ga sarnanev eriüksus, mis oleks suuteline Poola kodanikke säärastes olukordades kaitsma.

Peaaegu samal ajal, 1990. aasta suvel, külastasid Varssavit Suurbritanniast pärit terrorismivastase võitluse spetsialistid ja USA välisministeeriumi terrorismivastase võitluse osakonna liikmed. Nad rõhutasid, et Poola peab looma sõjaväelise terrorismivastase üksuse. Inglased pakkusid soovitusi sedalaadi üksuste korraldamise ja struktuuri kohta ning ameeriklased lubasid ulatuslikku korraldamisalast ja rahalist abi.

1990. aasta 13. juulil allkirjastas siseminister Krzysztof Kozłowski korralduse number 001/90, millega loodi ministeeriumi haldusalas üksus 2305, mille nimeks sai Grom (poola keeles „kõu”). Üksuse esimene ülem ja looja, kolonel (alates 1996. aastast kindral) Sławomir Petelicki (1946–2012) saadeti ühendriikidesse läbirääkimis- ja kriisilahendusvõtteid õppima.

Gromi loomist aitasid palju ameeriklased, kes mõistsid varakult, et ühisoperatsioonideks ettevalmistatud üksuse loomine Ida-Euroopas, mis kasutab sama varustust, püsitoiminguid ja struktuuri, on ka nende huvides. USA andis täieliku juurdepääsu oma parima eriüksuse – 1. SFOD Delta – teabele, väljaõppematerjalidele ja varustusele. 1993. aastal korraldasid Poola ja Briti luureteenistused ühisoperatsiooni seoses Iiri lojalistliku paramilitaarse grupi UVF (Ulster Volunteer Force) relvade salakaubandusega. Operatsioonis osalesid ka Gromi liikmed. Tänu selle operatsiooni käigus võidetud usaldusele saadi suurt abi eriüksustelt, nagu 22. SAS-i rügement ja SBS.

Gromi liikmeid koolitasid USA ja Briti parimate erioperatsioonide üksuste instruktorid. Gromi liikmed treenisid koos nendega Fort Braggis, Herefordis ja Poolis ning samuti paljudel ühisoperatsioonidel Poolas (õppused Ellipse Bravo, Dagger One/Two, samuti koos USA maaväe 10. eriüksuse grupi üksusega). Ameeriklased tarnisid esimesed partiid lääne relvi ja varustust, alates Pro-Teci kiivritest ja Nomex-kombinesoonidest kuni HK MP5 püstolkuulipildujate ja M4 automaatideni. Sama varustust kasutab ka Delta Force.

Tihe sõel

Esimesed Gromi kandidaadid tulid sõjaväest ja tsiviilluureteenistustest, politsei terrorismivastasest üksusest ja sõjaväe eriüksustest: Lublinieci eripataljon, erikompaniid, Formoza erisukeldujate üksus ja 6. Pommeri õhudessantdiviis „Punased baretid”. Järgmised liikmed tulid luureüksustest, võitlussportlaste seast ja kohalikest taktikalistest politseiüksustest. Kolonel Petelicki koos oma esimese alluvate rühmaga sai väljaõppe USA-s Delta Force’i instruktoritelt. Järgmised liikmed pidid läbima psühholoogilised ja füüsilised katsed ning SAS-i ja Delta valimisprotsessi alusel koostatud katsed. Sarnane mitmetasemeline valimisprotsess on kasutusel ka nüüd, aga seda täiendatakse pidevalt, tagamaks, et Gromi võetakse vastu ainult parimad.

Esimene lahinguüksus saavutas täisvalmiduse 1992. aastal. Siiani on selle nimi lahinguüksus A. Paar kuud hiljem loodi mereline lahinguüksus, mis sai väljaõppe terrorismivastaste operatsioonide elluviimiseks merel. Üksusel on endiselt väljaõppealased kontaktid US Navy Sealsi ja SBU-ga ning nende moto on Mare docet humilitatem (meri õpetab alandlikkust). 1999. aasta 1. oktoobril viidi Grom siseministeeriumi haldusalast üle kaitseministeeriumi haldusalasse. 2003. aastal käivitati intensiivsete investeeringute programm, et varustada üksus nüüdisaegsete relvade ja varustusega. 2007. aastal määrati üksus äsjaloodud Poola erioperatsioonide keskuse alluvusse koos 1. kommandoste rügemendiga, Formoza mere erioperatsioonide üksusega ja erioperatsioonide keskuse tugiüksusega NIL.

Nüüdseks on Gromist saanud üksus, mis on läbinud põhjaliku väljaõppe ka kõige keerulisemate erioperatsioonide korraldamiseks nii maal, merel kui ka õhus (CT, DA, SR, CSAR, UW), olles samal ajal ka spetsialiseerunud pantvangide päästmisele. Üksuses on üle 300 sõduri, kes jagunevad juhtkonnaks, kolmeks lahinguüksuseks ning logistilise toetuse ja julgestusüksusteks. Täpsem struktuur on ülisalajane, aga on teada, et põhiüksus on kuuemeheline jagu ja igas lahinguüksuses on mitu rühma, mis jagunevad jagudeks ja täpsuslaskmismeeskonnaks. Merelisse lahinguüksusesse kuuluvad ka kummipaadi- (RHIB) ja tehnika-logistikajaod, mis kannavad hoolt paatide ja sukeldumisvarustuse eest. Üksusel on ka oma demineerimismeeskond.

Üksusesse võetakse vastu ainult paar protsenti kõikidest kandidaatidest. Pärast vastuvõtmist algab üheaastane põhikursus. Kõik Gromi liikmed saavad põhjaliku väljaõppe mustade (terrorismivastased operatsioonid) ja roheliste (sõjaväelised erioperatsioonid) taktikate, lähivõitluse, langevarjuhüpete, köiega laskumise, SPIES-võtete, mägironimise ja köiega laskumise alal, samuti saavad nad väljaõppe sõjapiirkondades isikukaitse- ja turvaülesannete täitmise alal. Iga liige spetsialiseerub täpsuslaskuri, lahingusukelduja, HALO/HAHO dessantväelase, sidespetsialisti või mõnele muule erialale, mida nõuavad nüüdisaegsed erioperatsioonid. 75% üksuse liikmetest läbivad ka parameedikute koolituse. Gromi liikmete hulka kuuluvad ka arstid ja JTAC-spetsialistid. Väljaõppes kasutatakse päris lõhkeainet ja lahingumoona. Üksuses on ka mitu naist, kes läbivad samasuguse väljaõppe nagu mehed.

Lahingukogemusi kriisikolletest

Üle 20 aasta on üksus omandanud lahingmissioonidel osalemise kogemusi eri piirkondades üle kogu maailma. Nad treenisid operatsioonideks kõikvõimalikes ilmastikutingimustes erikursustel jaheda kliimaga Skandinaavias, Lõuna-Ameerika troopilistes džunglites ja kuumades Aafrika kõrbetes. Lahingmissioonidel saadud kogemused ja õpitu aitab Gromi väljaõppeprotsessi pidevalt muuta ja kohandada vastavalt uutele ohtudele seoses riikliku ja rahvusvahelise julgeolekuga. Umbes 70% Gromi operatsioonidest on ülisalajased. Gromi esimene ametlik rahvusvaheline missioon (kuigi see ei vastanud Gromi tüüpilisele potentsiaalile) oli missioon Haitil 1994. aasta oktoobris. 55 sõduri saatmine Haitile osalema rahvusvahelises operatsioonis „Demokraatia taastamine” oli ka esimene kord, kui üksuse olemasolu ametlikult kinnitati.

Ameerika väejuhatus, kes oli Gromi võimetega kursis, tegi ettepaneku, et poolakad võtaksid US NAVY Sealsilt üle VIP-ide julgeoleku tagamise Haitil. Grom kaitses näiteks kunagist ÜRO peasekretäri Boutros-Ghalit, endist USA kaitseministrit William Perryt ja rahvusvaheliste jõudude juhatajat kindralmajor David C. Meadi. Lisaks julgeolekuga seotud ülesannetele reageeris Grom paljudel juhtudel ka saarel toime pandud seaduserikkumistele. Ameeriklased kinnitasid, et Poola komandod päästsid tsiviilisikute elu 12 korral. Kolonel Petelicki sai USA sõjaväelise autasu sõjaväeliste teenete eest ja tema alluvatele avaldasid isiklikult tänu Haiti president ja USA toonane kaitseminister.

1995. aasta juuni keskpaigas oli Grom valmis pantvangide vabastamise operatsiooniks Sarajevos, kus Bosnia serblased kasutasid kaht Poola ohvitseri inimkilbina, et kaitsta end NATO pommirünnakute eest. Üksus jäi aga Poolasse, sest 13. juunil vabastati sõjaväelased läbirääkimiste tulemusel. Alates 1996. aasta detsembrist tegutses 53 Gromi sõdurit Poola erirühmana koos ÜRO jõududega, mis jälgisid Ida-Sloveenias Horvaatia–Serbia rahulepingu sõlmimist. 1997. aasta 27. juunil vahistasid Gromi komandod Serbia sõjakurjategija Slavko Dokmanovici, keda tunti Vukovari lihuniku nime all (operatsiooni nimi oli „Väike lill”).

See oli esimene sõjakurjategijate vahistamisele suunatud operatsioon Balkanil, mille järel NATO erioperatsioonide keskuse IFOR-i üksused korraldasid veel palju teisi operatsioone. Järgmise rahvusvahelise operatsiooni korraldas Grom Kosovos, kus üle tosina Gromi sõduri tegutses lisaks tüüpilistele erioperatsioonidele ka USA saadiku William G. Walkeri ihukaitsjatena. William G. Walker valis nad välja teiste rahvusvaheliste eriüksuste seast. Sarnaseid ülesandeid täitis Grom ka Makedoonias.

2001. aasta 22. novembril palusid Ameerika ühendriigid Poola valitsuselt sõjalist abi Afganistani operatsiooni jaoks. Poola väeosasse, mis pidi olema tegutsemisvalmis 2002. aasta 10. jaanuariks, kuulus ka üle tosina Gromi sõduri (ameeriklased soovisid sinna just neid). Väikese arvu tõttu ei saanud nad osaleda suurtes operatsioonides, aga koostöös USA, Suurbritannia, Austraalia ja Saksa erioperatsioonide üksustega korraldasid nad palju salajasi operatsioone. Nad tagasid ka snaiprikaitse Poola sõjaväebaasile ja kaitsesid konvoisid. Kuna Poola väeosa juhatusel puudusid kogemused, polnud Gromile antud ülesanded nende potentsiaali ja väljaõppetaseme jaoks sobivad. Sellepärast naasid Gromi sõdurid pärast kolme rotatsiooni 2004. aasta aprillis Poolasse.

Grom Iraagis

2002. aasta kevadest sügiseni tegutses 24 Gromi mereüksuse sõdurit koos US NAVY Sealsi üksustega Pärsia lahes, et jõustada naftakaubanduse embargot, mille ÜRO oli Iraanile kehtestanud. Grom korraldas näiteks 30 aluse hõivamise operatsiooni ja 28 ööpatrulli Iraagi–Iraani merepiiri lähistel.

2003. aasta 20. märtsi öösel osales ameeriklaste soovil enam kui 50 Gromi mereüksuse sõdurit väga riskantses operatsioonis, mille eesmärk oli võtta enda valdusse Iraagi naftaterminalid, mis paiknesid avamerel mõne kilomeetri kaugusel Iraani piirist. Terminale oldi rünnaku korral valmis õhkima ja neid kaitsesid relvastatud julgeolekuüksused. Mark V ja RHIB-paatides poolakad võtsid enda valdusse Khor al-Amaya naftaterminali, (KAAOT) ja US NAVY Seals võttis enda valdusse kõrvaloleva terminali. Operatsiooni „Iraagi vabadus” järgmistel päevadel osalesid Gromi sõdurid Umm Kasri sadama ülevõtmisel ja otsisid läbi peaaegu sada laeva. Seejärel patrullisid nad Iraagi–Iraani piirijõel ja koos NAVY Sealsiga võtsid nad enda valdusse Bagdadist põhja poole jääva Mukaraini tammi ja veejaama.

Samuti kaitsesid nad Poola saatkonda Iraagi pealinnas. Kõige tähtsamad missioonid olid aga seotud nn mängukaartide nimekirjas olevate Saddam Husseini režiimi juhtide ülesotsimisega. GROM tabas sadu selliseid inimesi ja terroriste, nende seas 30 väga tähtsat isikut, näiteks üks Iraagi kindral ja Keemia-Ali ihukaitsjad, tänu kellele ka mees ise kinni võeti. Keemia-Ali ehk Ali Hassan al-Majid vastutas 1988. aastal kurdide vastu toime pandud keemiarünnaku eest. 2004. aasta lõpuni osales Iraagi operatsioonidel 11 rotatsioonis peaaegu 80% Gromi sõduritest. Nad võtsid osa enam kui 200-st suunatud rünnakuoperatsioonist ja tegid peamiselt koostööd US NAVY Sealsi ja 5. erioperatsioonide grupiga.

2007. saastal saadeti 80 Gromi sõdurit taas Afganistani, kus nad tegutsesid 49. sihtüksuse koosseisus. Poola eriüksuste baas oli Kandaharis ja see koosnes enam kui sajast sõdurist. 2008. aastal oli seal lisaks 30 Gromi sõdurile (1. sihtüksus 491) veel 30 sõdurit 1. komandorügemendist (2. sihtüksus 491) ja Formoza erimeeskond (3. sihtüksus 493). Nad korraldasid luuremissioone, otsisid Talibani ja Al Qaeda peidukohtasid ja jahtisid uimastikaubitsejaid Kandahari ringkonnas. 2009. aastal koosnes sihtüksuse 49 järgmine rotatsioon ainult Gromi liikmetest. Kui Poola väeosa võttis enda kontrolli alla Ghazni ringkonna, pani Poola (ainsa riigina peale USA ja Suurbritannia) kokku teise erioperatsioonide sihtüksuse TF50, mis koosnes 1. komandorügemendi sõduritest. Sihtüksus 49 tegi Poola sõjaväe vastuluureteenistusega edukat koostööd JPEL-nimekirjas olevate mässuliste juhtide ning relva- ja lõhkeainevarude ülesotsimise alal. Grom korraldas Afganistanis ka paar operatsiooni pantvangide päästmiseks.

Grom jätkab

Toimetusele teadaolevalt opereerivad Gromi võitlejad ka praegu Afganistanis ja jäävad sinna ka pärast ISAF-i operatsiooni lõppu. Suure tõenäosusega kaasatakse Grom terrorismivastastesse operatsioonidesse, millega jahitakse tagaotsitavaid terroriste. Selliseid operatsioone viivad läbi tavapäraselt vaid suurriikide valikulised üksused ning sinna kaasatakse partnereid väga harva. Et Grom on omale nime teinud ning võitnud USA ja Suurbritannia vastavate üksuste usalduse, on ta üks väheseid, kellele erandlikult sellistes operatsioonides kohta pakutakse.Lühendite selgitusi

 • CT – counter terrorism e terrorismivastased operatsioonid
  DA – direct action e suunatud rünnak
  SR – special reconnaissance e eriluure
  CSAR – combat search and rescue e lahinguotsing ja -pääste
  UW – unconventional warfare e tavatu sõjapidamine
  SPIES – kiire infiltreerumise ja väljumise taktika (köiega kopterilt näiteks)
  HALO/HAHO – vabalangemishüpped, kus erinevalt taktikale avatakse vari madalal või kõrgel, viimasel juhul liueldakse operatsioonialasse varju all
  JTAC – õhutuletoetusjuhid