Pole liialdus öelda, et indialastele meeldib suisa autosignaali otsas elada.

India juhid — eriti rahvarikastes piirkondades nagu New Delhi — leiavad autopasunatele kauakestvamat ja sagedasemat rakendust kui juhid üheski teises riigis.

Tõtt-öelda valmistavad autotootjad India turu tarbeks isegi erilisi pasunaid. Näiteks viib Audi oma autopasunatega enne Indias kasutamise heakskiitmist läbi äärmuslikke taluvuskatseid.

Kuna signaalseadmed peavad pidama vastu pikaajalisele pruukimisele, võidakse nendega järjepanu tuututada kaks nädalat veendumaks, et need niipea läbi ei põle.

Volkswagen paigaldab Indiasse müüdavatele autodele võimsaid elektromagnet-pasunaid, mis on Euroopa ja Põhja-Ameerika turgude jaoks valmistatud mudelite pasunatest valjemad ja vastupidavamad.

Ehkki Indias on mitmel pool algatatud tuututamisvastaseid kampaaniaid, on signaalpasuna tarvitamine (ja kuritarvitamine) sügavale India liikluskultuuri juurdunud.

Vanad kombed on mürareostuse problemaatilisust esile tõstvatest sotsiaalreklaamidest hoolimata visad kaduma.