Järelpärimiste tulemusel suudeti kindlaks teha, et maak pärines Lääne-Aafrikas asuvast Gabonist, endisest Prantsusmaa kolooniast. Juba eelnevate uuringute käigus oli nenditud, et Oklo piirkonnas asuvatest kaevandustest päevavalgele toodud uraanimaagis leidub vähem uraan-235 kui kuskil mujal maailmas.

Uraanimaak. Foto: Parent Géry/Wikimedia Commons

Kuna sedavõrd vaesestatud uraani oli seni arvestataval määral kohatud vaid tuumareaktorite sisemuses, tekitas see tuumafüüsikutes piisavat hämmastust, et asuda piirkonda üksikasjalikult uurima. Sama aasta septembriks olid kahtlusalused leitud – looduslikud tuumareaktorid.

Uraan-235 suhteline sisaldus pole alati niivõrd madal olnud. Päikesesüsteemi tekkimise ajal ulatus see 17 protsendini, et siis järgneva kolme miljardi aasta jooksul ligikaudu nelja protsendini langeda. Viimane ületab siiski kriitilist piiri, mis ahelreaktsiooni sobivatel tingimustel võimalikuks muudab.
Loe edasi ERR teadusuudistest

Üleujutatud Oklo kaevandus: