Kosmosetolmu ning muude objektide eest kaitsmiseks on kaamerad turvalistes hermeetiliselt suletud kastides, selgitab Kiip.ee.

Kogu tehnika arendati välja NASA projekti käigus, mis oli suunatud keskkooliõpilastele. Kuigi videot edastatakse reaalajas internetti, ei salvestata seda ei kaamerate enda salvestusseadmetele ega ka kuhugi serverisse.