Kuigi Cockcroft ja Walton polnud esimesed, kellel läks korda aatomituum lõhestada ja seeläbi üks element teiseks muuta, olid nad siiski esimesed, kes suutsid seda kontrollitud viisil teha. Saavutus sillutas teed tuumaenergia valla päästmisele.

Füüsikud tunnustasid toona kvantmehaanika vallas tehtud revolutsiooniliste avastuste tähtsust. Kuna tillukestel osakestel on lainelised omadused, leidub alati võimalus, et ka positiivselt laetud osakesed saavad aatomituuma sattuda. Isegi, kui klassikalise füüsika reeglite alusel aatomituumade vaheline tõukejõud selleks liiga suur on.

Teoreetikute ennustuste kontrollimises ehitasid nad esimese tuumaosakeste kiirendi ja pommitasid seda kasutades prootonitega liitiumi aatomeid. Piisavalt kõrge energiaga prootonid kutsusidki esile nende kaheks alfaosakeseks ehk heeliumi aatomituumaks lagunemise. Moodne alkeemia oli sündinud. Järgnevatel aastatel tegid Cockcroft ja Walton sarnaseid eksperimente ka raske vesinikuga ja avastasid nõnda terve rea tuntud keemiliste elementide teisendeid, mida looduses varem nähtud polnud.
Täna teadusloos ERR uudistes