2012. aastal oli õhusaaste tõttu surnuid näiteks seitse miljonit inimest. Õhusaastel on selge seos südamehaigustega, hingamisprobleemidega ja ka vähijuhtude sagenemisega. 3,3 miljonit inimest suri siseruumide õhusaaste ja 2,6 miljonit välisõhu saaste tulemusel.

Paraku neist seitsmest miljonist inimesest kuus miljonit suri just Kagu-Aasias ning Vaikse ookeani läänepoolsete regioonides, viidates ilmselgelt ka Hiinale.

Õhusaaste on oluline terviserisk, kuigi meedias käibki praegu kummaline vaidlus, nagu inimtegevus kliima soojenemist ei mõjutaks, debatt, milles teadlased reeglina ei osale, aga küll on näha selget tööstusringkondade lobitööd keskkonnanormide karmistamise vastu.

Välisõhu saastatuse tulemusel haigestunuid (sulgudes surnuid):

  • 40% (26%)- südamehaigus
  • 40% (34%)- südamerabandus
  • 11% (22%)- krooniline obstruktiivne kopsuhaigus
  • 6% (6%)- kopsuvähk
  • 3% (12%)- ägedad hingamisteede nakkused lastel