Pilk Hooveri tammi pervelt alla peaks igaühes judinaid tekitama. Rajatist, mille ehitamine nõudis sama palju betooni kui kuluks New Yorgist San Franciscosse viiva maantee sillutamiseks, on peetud looduse inimesepoolse alistamise sümboliks ja üheks 20. sajandi insenertehnika tähelepanuväärsematest saavutustest.

Hooveri tammi teeneks peetakse Ameerika majanduse taaskäivitamist pärast Teise maailmasõja eelset globaalset finantskriisi, üleujutuste-alti Colorado jõe ohjeldamist ning odava hüdroelektrienergia võimaldamist USA edelapiirkonna osariikidele. Mis veelgi imetabasem — Hooveri tamm ehitati valmis kaks aastat enne kavandatud tähtaega ja 15 miljonit dollarit kavandatud maksumusest odavamalt.

„Megatammide“ kriitikute osutusel kujutab Hooveri tamm endast aga erakordset anomaaliat. Oxfordi uurijad hindasid 245 aastatel 1934 kuni 2007 rajatud suure, s.t vähemalt 15 meetri kõrguse valliga tammi seisundit. Selgus, et keskeltläbi kujunes tammide maksumus 96% kõrgemaks esialgselt kavandatust — näiteks Itaipu tamm Brasiilias läks maksma planeeritust 240% rohkem — ning et ühe tammi rajamine võttis keskeltläbi aega 8,2 aastat.

Aruande autorite osutusel ei tasu valdav osa megatammidest end majanduslikult ära.

Pärast kaks kümnendit väldanud ehituspausi on suurtes tammides siiski hakatud taas nägema võimalust jõukuse kiireks majjatoomiseks. Riigid Hiinast Brasiiliani, Pakistanist Etioopiani tormavad rajama uusi megatamme.

USA energiateabe büroo EIA 2013. aastal koostatud prognoos International Energy Outlook annab mõista, et ajavahemikus 2010. aastast 2040. aastani kasvab nõudlus elektri järele rohkem kui 56 protsenti. Sellise perspektiivi juures võib hüdroenergia tunduda väga ahvatleva lahendusena.

Kahtlase väärtusega tammid:

Belo Monte, Brasiilia

 • • Valli kõrgus: 90 meetrit.
 • • Maksumus: 14,4 miljardit dollarit; võib eeldatavasti kerkida 16,4 miljardi dollarini.
 • • Probleem: ehitamine katkes 2011. aastal keskkonnakaalutlustel ja jätkus alles 2013. aastal.


Kolme Kuru tamm (长江三峡水利枢纽工程), Hiina

 • • Valli kõrgus: 181 meetrit.
 • • Maksumus: 23 miljardit dollarit.
 • • Probleemid: 1,4 miljoni elaniku ümberasustamine; võimalikud maalihked; jangtse jõedelfiini väljasuremine.

Diamer-Bhasha tamm, Pakistan

 • • Valli kõrgus: 272 meetrit.
 • • Maksumus (2008. aasta seisuga): 12,7 miljardit dollarit.
 • • Probleem: ekspertide hinnangul ei kata eeldatav tulu ehituskulusid.

Gigel Gibe III, Etioopia

 • • Valli kõrgus: 243 meetrit.
 • • Maksumus: 2,1 miljardit dollarit.
 • • Probleem: eeldatavasti halvab kalapüügimajanduse ja võtab umbes poolelt miljonilt Omo jõe oru elanikult võimaluse elatise teenimiseks.