Kas on lootust, et koleda tõe päevavalgeletulek midagi muudab?

Enamasti peetakse Hollywoodi kõige süümetumaks kontingendiks filmitööstureid ja tippagente, kuid paistab, et too tiitel peaks tegelikult kuuluma pealtnäha healoomulisele, loomade inimväärse kohtlemise eest seisvale ühendusele American Humane Association (AHA).

Meediakanalis The Hollywood Reporter ilmunud kajastus paljastab, kui petturlik ja korrumpeerunud on tegelikult asjaajamine organisatsioonis, mis juba aastakümneid varustab linateoseid formaalsete kinnitustega, et filmimise käigus ei tehtud häda ühelegi loomale.

Gary Baumi artiklist nähtub, et AMA-l on kombeks ise enda kehtestatud reeglite vastu eksida, loomade väärkohtlemise juhtumeid pisendada või neist avalikkuse ees vaikida ning mõnikord isegi konkreetsete juhtumite tõsiseltvõetavast menetlemisest loobuda.

Artikkel sisaldab mitmeid häiriva sisuga süüdistusi rikkumisjuhtumite kinnimätsimistes.

Näiteks tuuakse ühe tiigri tõsisesse uppumisohtu seadmine filmi "Life of Pi" ("Pii elu") võtetel, 27 looma hukkumine filmi "The Hobbit" ("Kääbik") võtetel ning koopaorava surnukslömastamine filmi "Failure to Launch" ("Raskusi lahkumisega") võtteplatsil.

Mis veelgi häbematum — mõnikord vormistab AHA oma heakskiidu linateosele, kinnitades, et "organisatsioon jälgis loomade kasutamist võtetel", kuigi tegelikkuses on juhtumid, mil loomad võtetel viga said, lihtsalt maha vaikitud.

Foto: filmist "Life of Pi" (Fox 2000)

Näruses olukorras on osaliselt süüdi tõsiasi, et AHA olulisemateks rahastajateks on kaks muud Hollywoodi organisatsiooni: näitlejate ametiühing SAG-AFTRA ning filmitööstuse edendamise ja koostöö sihtasutus IACF.

Taoline asjadekorraldus kujutab endast traditsioonilist huvide konflikti, kus tööstus — antud juhul Hollywood — maksab palka iseenda tegevust reguleerivale instantsile.

Üks AHA endine töötaja kaebas organisatsiooni hiljuti kohtusse, kuna peab vallandamise põhjuseks enda pingutusi loomade õiguste eest võtteplatsil paremini seista.

Naisterahva kinnitusel mätsis AHA nii režissöör Steven Spielbergi kui ka linateose maine säästmise huvides kinni ühe hobuse hukkumise kuuele Oscarile kandideerinud "War Horse'i" ("Sõjaratsu") võtetel.

Kuidas teha viimaks ometi lõpp loomade väärkohtlemisele? Ajakirjas Slate pakub kolumnist L. V. Anderson välja, et kaasata tuleks USA põllumajandusministeerium, mille üldisesse pädevusse kuulub loomade kaitsmine väärkohtlemise eest.

See võiks olla hea idee, kuid arvestades, et USA kongress kärpis hiljuti kulutusi toidutalongidele ja pole siiamaani suutnud rahuldavalt lahendada automaatsete eelarvekärbete (ingl budget sequestration) küsimust, on äärmiselt ebatõenäoline, et antud teema seadusandjaid mobiliseerida suudaks.

Taoline väljapääsmatus olukorrast viitab suuremale probleemile: inimesed küll hoolivad loomadest, aga suurem osa meist ei hooli piisavalt palju selleks, et loomade turvalisust esmatähtsaks pidada.

AHA julgeb oma eksitavaid tunnistusi väljastada, kuna teab, et sellest ei tõuse ilmsikstuleku korral eriti suurt kära.

Niisiis on filminäitlejatest loomade peamine lootus, et nende hooletussejätmine ja kiusamine kinopublikut piisavalt marru ajab. Paha ei teeks ka see, kui mõni suurekaliibrilisem kinostaar suu lahti teeks.

Ülemisel fotol: kaader filmist "Life of Pi" (Fox 2000 / Dune / Ingenious / Haishang / Big Screen)

Alumisel fotol: kaader filmist "War Horse" (DreamWorks Pictures / Reliance / Amblin / Kennedy/Marshall Company)