Ühe minuti loengu sarja 13. videoklipis räägib Heli Illipe-Sootak sellest, kuidas iga arheoloogide poolt välja kaevatud savipotikild kannab palju rohkem teavet, kui esmapilgul paistab. Kiviaja toitumisvõimalustelt ja -harjumustelt aitab saladuskatet kergitada keemiline analüüs, mille abil saab uurida ajaloolistel leidudel olevaid erinevaid rasvamolekule. Moodsat teadusharu nimetatakse biomolekulaarseks arheoloogiaks.