Siin on põhjalik kaart, mis näitab just interneti merealust osa, maa peal on telekommunikatsioonivõrgustik juba nii kompleksne, et seda kaardile panna on võimatu.