Panama kanali laiendamise projekt, mida nimetatakse ka kolmanda lüüsikomplekti paigaldamise projektiks, peaks Panama kanali läbilaskevõimet 2015. aastaks kahekordistama. Projekt näeb ette uue „liiklusrea“ ehitamist, mis teeks võimalikuks suurema hulga laevade ja suuremate gabariitidega aluste liikumise kanalis.

Kanali administraator Jorge Luis Quijano kinnitas, et kokkulepe kaitseb Panama kanalile lepingutingimustega tagatud huve. Kokkuleppe kohaselt antakse tosin puuduolevat lüüsi tellijale üle tänavu detsembris, kusjuures kumbki osapool on kohustatud tööde lõpetamist rahastama saja miljoni USA dollari ulatuses.

Hr Quijano nentis siiski, et kokkulepe tuleb enne jõustumist veel lõplikult vormistada, üle vaadata ja allkirjastada. Selles osas, mis puudutab väljamakseid kontsernile GUPC, võib ACP tema osutusel teatud tingimuste täitmise õigeaegsusest sõltuvalt pikendada makseperioodi 2018. aastani.

Tööde lõpetamise rahastamiseks vajaliku 400 miljoni dollari suuruse võlakirja saab väljastada ainult Zürichi kindlustusfirma. Kokkuleppe kohaselt peaksid Panama kanali seni suurima laiendamise projektiga seotud tööd olema lõpetatud 2015. aasta detsembriks.

Panama endine president Martín Torrijos pakkus projekti ametlikult välja 2006. aastal, kuulutades, et see muudaks Panama n-ö esimese maailma riigiks. Sama aasta oktoobris kiideti projekt üleriigilisel rahvaküsitlusel heaks, misjärel nii valitsuskabinet kui ka rahvusassamblee andsid sellele samuti oma heakskiidu. 2006. aasta 24. aprillil projekti välja kuulutades peetud kõnes rääkis Torrijos rahvale, et kanal on nende riigi jaoks nagu nafta. Ametlikult algasid rekonstrueerimistööd 2007. aasta 3. septembril.

Panama kanali laiendamise plaan.

Praeguse kanali läbimise piirangud, nimetusega Panamax, johtuvad eelkõige lüüside väikestest gabariitidest. Lüüsidest mahuvad läbi vaid kuni 35 meetri laiused ja 320 meetri pikkused laevad süvisega kuni 12,56 meetrit. "Uus Panamax" peaks läbi laskma 49 meetri laiusi, 366 meetri pikkusi laevu süvisega 15,2 meetrit.

Kõik pärast 1930. aastat läbi viidud uuringud kanali laiendamise küsimuses on jõudnud järeldusele, et parim moodus kanali jõudluse tõstmiseks ja Panama meretee populaarsuse soodustamiseks on ehitada kolmas komplekt lüüse, mis oleksid suuremad 1914. aastal ehitatud lüüsidest.