Artikliseeria teises osas osutame viisidele, kuidas teenida virtuaalraha juba olemasoleva "varanduse" põhjal.

Hea võimalus oma Bitcoini-kukru nuumamiseks on Bitcoinide väljalaenamine.

Laena tuttavale

Üks võimalus on laenata Bitcoine vahetult mõnele tuttavale. See lubab isiklikult hinnata laenusaaja usaldusväärsust.

Siis pole vaja teha muud kui leppida kokku tingimustes nagu laenu tagasimaksmise tähtaeg ja intressimäär.

Miinuseks selle variandi juures on asjaolu, et teie tutvusringkonnas ei leidu tõenäoliselt eriti palju selliseid inimesi, kelle vajadused kattuksid teie pakutavate summade ning nõuetega laenuperioodi kestusele ja intressimäärale.

Aga see on siiski meeldiv viis Bitcoine teenida!

Partnerlaenud

Veel üks võimalus on partnervõrgukohad, mis pakuvad laenu (ingl peer-to-peer lending) ja kus saab valida mitmete laenutaotluste ja -taotlejate vahel.

Üks selline partnerlaenuveeb on Bitbond.net, kus laenusoovijad avaldavad laenutaotluseid ja igaüks saab neisse panustada.

Võimalik on anda laenu väikeste annuste kaupa mitmele taotlejale, mis hajutab maksmata jätmise riski.

Bitcoine välja laenates tuleb silmas pidada kaht asja — kasutatav veebikoht peab olema usaldusväärne ja laenusaaja peab olema usaldusväärne.

Kui veebikoht laenutaotlejate krediidiväärilisust ise analüüsida võtab, võib taotlejate kohta jagatav teave olla tõsiseltvõetavam.

Virtuaalajastu pank

Olemas on ka Bitcoini-põhine pangandusmudel, mis seisneb selles, et kasutajad saavad oma Bitcoine deponeerida veebikohtades, mis maksavad deposiitide pealt fikseeritud intressi.

Nagu kõigi muude variantide puhul, on sellelgi meetodil oma plussid ja miinused.

Hea on, et digiraha pole tarvis paljude laenutaotlejate vahel hajutada. Teie ei pea tegema muud kui panema oma Bitcoinid vastavasse "panka" ja ootama tulemusi. Bitcoinid hakkavad laekuma ühtlase intressitulu-voona.

Küll aga pole selline lahendus kaugeltki riskivaba. Pangandusmudel tähendab sisuliselt, et te usaldate ühtainsat laenutaotlejat, kelleks on pank ise.

Kui pank ei saa teie Bitcoinide paigutamisega edukalt hakkama, võite kõik hoobilt kaotada. Miks? Sest pank paigutab teie deposiidi varadesse, kõige olulisemateks varadeks on aga reeglina laenud.

Kui digirahapank saab oma tööga hakkama, on kõik korras ja te ei pea tegema muud kui intressi kasseerima. Kui pank oma tööd aga hästi ei tee, jääte rahast ilma — ja Bitcoinidega arveldavas maailmas pole olemas ka sellist asja nagu deposiidikindlustus.

***

Loe meenutuseks ka artikliseeria esimest osa, mis tutvustab Bitcoinide teenimise võimalust üsna passiivsel ja turvalisel moel.

Kolmandas osas vaatleme, kuidas teenida Bitcoine lihtsalt tööga – nagu tavapäraseid eurosid, dollareid vms!